Očima Franze Kafky v Plzni

Do 28. října 2024 probíhá v Západočeské galerii v Plzni výstava Očima Franze Kafky: mezi obrazem a jazykem, kterou připravila pedagožka našeho Ústavu prof. Marie Rakušanová. Výstava je zaměřena na vztah spisovatele Franze Kafky k výtvarnému umění a vizuální kultuře jeho doby a formou odkazů se věnuje také Kafkově vlastní kreslířské tvorbě.

Více informací

Doktorandská konference na podzim!

Na září chystá Ústav pro dějiny umění interdisciplinární konferenci. Dlouhý deadline na podávání příspěvků umožňuje dopřát si čas se s knihou České umění 1947–1960: v mezinárodních sociokulturních souvislostech seznámit a načerpat z ní podněty. Je však jako každý deadline: tak daleko, ale přece tak blízko. V případě jakýchkoliv dotazů: slepeskvrny@gmail.com

ÚTVAR

Spolek ÚTVAR vznikl za cílem podpory studentského života na Ústavu pro dějiny umění FF UK a podpory oboru dějin umění jako takového. Podílí se na pořádání neformálních akcí pro studenty a pedagogy, snaží se být nápomocen uchazečům o studium i nově přijatým studentům a pokouší se pozitivním způsobem podílet na chodu samotného ÚDU. Pořádáním otevřených akcí (přednášek, diskusí, vycházek) se snaží rozšířit povědomí o oboru i mimo ústav.

Více informací