Prázdniny!

Všem krásné a přívětivé prázdninové dny, plné slunečního svitu, lučních květů, tichých lesních pasek, chladivých řek, zajímavých výletů tu- i cizozemských a podnětných kulturních prožitků všeho druhu! Vraťte se osvěženi na duchu i na těle a zase v říjnu nashledanou!

Litomyšl pro prváky od 16. do 18. září 2022!

Pátek 16. září (jen pro prváky) seznamovací aktivity a poznávání města
Sobota 17. září: prohlídka zámku, návštěva fakulty restaurování, procházka po sedmikostelí
Neděle 18. září: procházka po moderní a současné architektuře
Přihlášky posílejte do 4. 9. 2022 na email spolek.udu@gmail.com.

Více informací

ÚTVAR

Spolek ÚTVAR vznikl za cílem podpory studentského života na Ústavu pro dějiny umění FF UK a podpory oboru dějin umění jako takového. Podílí se na pořádání neformálních akcí pro studenty a pedagogy, snaží se být nápomocen uchazečům o studium i nově přijatým studentům a pokouší se pozitivním způsobem podílet na chodu samotného ÚDU. Pořádáním otevřených akcí (přednášek, diskusí, vycházek) se snaží rozšířit povědomí o oboru i mimo ústav.

Více informací
Bc. studium