Exkurze během pandemie

Studentům, kteří mají poslední semestr na splnění odborné exkurze!

Jediná možnost jak splnit odbornou exkurzi v momentální situaci je soukromý individuální výlet jedincův na nějaký vybraný dostupný objekt.

Student jej poté zpracuje podobně jako když si v dobách předcovidových připravoval referát na jakoukoliv odbornou exkurzi, jen v trochu rozšířenější podobě, s fotografiemi a literaturou.

Jeden výtisk práce pak předá do konce semestru na sekretariát, osobně nebo poštou. V případě jakékoliv změny budou tyto informace včas doplněny.

Úvod > Nástěnka > Exkurze během pandemie