Termín pro odevzdání závěrečných prací

Termín pro odevzdání bakalářských a diplomových prací je stanoven na 10. května 2021 (po). Do této doby je nutné nahrát práci do SISu, Alespoň jedno papírové paré práce (může být i v měkké či v kroužkové vazbě) je možné doručit na sekretariát na základě osobní domluvy kdykoliv poté dle potřeby vedoucího práce či oponenta, Pokud ji ani jeden z nich nebude v tištěné podobě potřebovat, práce musí na sekretariátu být nejpozději pět dnů před její obhajobou.

Úvod > Nástěnka > Termín pro odevzdání závěrečných prací