Cena Jana Palacha pro Lukáše Veverku!

Toto významné ocenění obdržel kromě Filipa Lišky (historie), Ondřeje Černého (filozofie a politologie) také student našeho Ústavu Lukáš Veverka. Cenu každoročně uděluje FF UK studentům a absolventům za vynikající samostatnou publikační činnost, mimořádný vědecký přínos, výraznou společenskou, kulturní či sportovní aktivitu zvyšující prestiž fakulty nebo prokázání mimořádných lidských a charakterových vlastností ve výjimečných situacích. Lukáš Veverka cenu získal za knižní vydání své bakalářské práce, monografie „Mezi sjezdy a tanečními. Kapitoly z dějiny kulturních domů“, která se zabývá výstavbou kulturních domů ve Středočeském kraji mezi lety 1945–1989. Svým tématem i záběrem jde o výjimečný počin, který „zdaleka přesahuje nároky kladené na bakalářskou práci,“ popisuje vedoucí jeho práce doc. Richard Biegel z Ústavu pro dějiny umění FF UK. Publikace navíc patří k nejúspěšnějším titulům Vydavatelství FF UK za rok 2021. Ocenění mu bylo předáno děkankou FF UK Evou Lehečkovou 21. dubna 2022 na zasedání Vědecké rady FF UK. Gratulujeme!!!

Úvod > Nástěnka > Cena Jana Palacha pro Lukáše Veverku!