Konference Dějiny ve veřejném prostoru III. Globální paměť

Konference se pořádá společně s Filozofickou fakultou UK, Univerzitou J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Pedagogickou fakultou UK, Historickým ústavem AV ČR a občanským sdružením Antikomplex ve dnech 20. a 21. října 2022 v Centru současného umění DOX. Jako jeden z přednášejících přijal naše pozvání Wulf Kansteiner, editor časopisu Memory Studies a odborník na paměť holokaustu a vliv médií na formování vzpomínkové kultury.

 

Debaty o změnách klimatu se dotýkají také toho, jak se jako společnost vztahujeme k minulosti a budoucnosti. Uvítáme jak příspěvky, které se zaměří na reflexi pojmů, jež mohou humanitní a sociální vědy nabídnout pro reflexi tohoto fenoménu, tak analýzy toho, jak se o klimatické krizi mluví v souvislosti s historií a před jaké výzvy tato situace staví učitele/ky a pracovníky/ce muzeí a dalších paměťových institucí.

 

Pokud byste měli zájem, tematika je vymezená takto:

Populismus, extremismus a dějiny

V posledních letech jsme svědky zneužívání historických témat populistickými a extremistickými politiky. Do popředí se také dostávají konspirační teorie, jejichž šíření a původ je obtížné prokázat, avšak jejichž škodlivé účinky jsou jasně patrné. Letošní sté výročí fašistického pochodu na Řím vnímáme jako příležitost pro reflexi těchto témat ať již výzkumnou, teoretickou či pedagogickou perspektivou.

Pandemie covid-19, dějiny a dějepis

V tomto okruhu chceme dát prostor pro reflexi zkušeností s pandemií onemocnění covid-19 jak z perspektivy historiografie a paměťových studií, tak z perspektivy vzdělávacích a paměťových institucí. Co se prostřednictvím pandemie dozvídáme o našem vztahu k dějinám?

Populární kultura, digitální technologie a dějiny

Dlouhodobě významným světovým aspektem dějin ve veřejném prostoru je populární kultura. Produkce filmů, seriálů, počítačových her nebo také knižní trh a turismus představují celosvětově sdílený archiv obrazů minulosti. Popkulturní komentáře minulosti pronikají i do takových žánrů jako jsou sci-fi či fantasy. Jak porozumět této dynamice a jaké jsou její možnosti pro vzdělávání? Jakou roli hrají v utváření obrazů minulosti digitální a jiná média? Jak popkultura reflektuje klimatickou krizi, populismus, extremismus a pandemii koronaviru?

Globální paměť

Na řadě témat lze ukázat, jak byly dějiny českých zemí zapleteny do globálních kulturních, mocenských či obchodních sítí. Zveme k diskusi o tom, jak jsou tyto vztahy přítomny ve veřejném prostoru a jak tyto vztahy tematizovat ve výzkumné, vzdělávací, výstavní či umělecké praxi.

Více informací najdete na webu konference https://forumdvp.cz/

Úvod > Nástěnka > Konference Dějiny ve veřejném prostoru III. Globální paměť