Jarní státnice 2022!

Bakalářské státnice proběhnou v úterý 21. června (obhajoby) a ve středu 22. června (vlastní státnice), státnice magisterské se budou odehrávat ve čtvrtek 23. června (obhajoby) a v pátek 24. června 2022 (vlastní státnice). Všichni řádně přihlášení budou cca týden před akcí obesláni přesnou informací kdy, kde a jak se vše odehraje.

Úvod > Nástěnka > Jarní státnice 2022!