Cena Bedřicha Hrozného za r. 2022 pro doc. Biegla!

Cenu Bedřicha Hrozného uděluje rektor UK za významný a originální tvůrčí počin, například odbornou časopiseckou nebo knižní publikaci, umělecké dílo, pořádání výstavy, realizovaný patent, hlavním kritériem pro udělení ceny je původnost, kvalita a závažnost tvůrčího počinu. Ve středu 5. 4. 2023 obdržel toto významné institucionální ocenění  doc. PhDr. Richard Biegel, PhD, za svou rozsáhlou monografii Město v bouři s podtitulem Urbanismus a architektura historického centra Prahy (1830–1970). Srdečně a upřímně gratulujeme!

Úvod > Nástěnka > Cena Bedřicha Hrozného za r. 2022 pro doc. Biegla!