Konference „Identita – autenticita – pravdivost“ – PpPP (= přihláška pro případné přispěvatele)

Identita – autenticita – pravdivost

Interdisciplinární studentská konference ÚDU FF UK a ÚDU AV ČR, v. v. i.

16.6. 2023 – přednášková místnost ÚDU AV ČR, v. v. i.

Příchod umělé inteligence nás vede více než dříve k diskusi nad koncepty identity, autenticity a pravdivosti. Jak se tyto koncepty vztahují k dějinám a teorii umění? Ze zvědavosti po co možná nejnezaujatější odpovědi jsme se s touto otázkou obrátili na samotný model strojového učení. Jeho návrh anotace přijímáme za vlastní:

„Tato konference si klade za cíl prozkoumat komplexní vztahy mezi koncepty identity, autenticity a pravdivosti v oblasti dějin a teorie umění. Jakou roli hrají při utváření našeho porozumění uměleckým dílům a jejich hodnocení? Jak se v různých historických kontextech protínají a ovlivňují? Jaké etické a politické dopady mají na produkci, recepci a interpretaci umění?“

Spolu s umělou inteligencí zveme studentky a studenty i mladé badatelky a badatele, „… aby se zúčastnili této stimulující a myšlenkově náročné diskuse,“ a to v rámci interdisciplinární konference, která se uskuteční v pátek 16. 6. 2023 v přednáškové místnosti Ústavu dějin umění Akademie věd České republiky, v. v. i., Husova 4, 110 00 Praha 1.

Konference bude vedena v češtině, délka jednotlivých příspěvků je stanovena na 20 minut. Návrhy vašich příspěvků v přibližném rozsahu jedné normostrany, prosím zasílejte do 10. 5. 2023 na adresu 2023konference@gmail.com. Připojte prosím své jméno, titul, studovaný obor a ročník.

Sledujte facebookovou stránku události: https://fb.me/e/2paoQ9kFu

 

 

 

 

 

Úvod > Nástěnka > Konference „Identita – autenticita – pravdivost“ – PpPP (= přihláška pro případné přispěvatele)