Za profesorem Sommerem…

V srpnu náhle a nečekaně odešel prof. PhDr. Petr Sommer, CSc., DSc., mezinárodně uznávaný odborník a respektovaný badatel na oblast církevní archeologie a středověké duchovní kultury, spoluzakladatel a ředitel Centra medievistických studií AV ČR a UK, vědecký pracovník Archeologického ústavu AV ČR, ale také uznávaný pedagog a popularizátor výzkumu středověkých památek a evropské duchovní kultury raně křesťanského období a v neposlední řadě skromný člověk a noblesní gentleman, ochotný vždy zcela nezištně a nenápadně přispět odbornou radou i přátelskou pomocí. R. I. P.

 

Úvod > Nástěnka > Za profesorem Sommerem…