Doktorské studium

Doktorské studium (ve spolupráci s ÚDU AV ČR, v.v.i.)

Rozhodnutím nastoupit doktorské studium se studentka / student cílevědomě připravuje na kariéru v akademickém prostředí oboru. Je proto vedena / veden k rozvíjení kritického a analytického myšlení o všech aspektech vědecké disciplíny dějin umění v mnoha kulturních a dalších kontextech. Cílem je pak vytvoření adekvátního prostředí a poskytnutí podpory pro zcela samostatný odborný výzkum vlastního tématu, které je zpracováváno s ohledem na metodologii a teoretické ukotvení podle aktuálních tendencí oboru. Propojení univerzitního Ústavu pro dějiny umění s Ústavem dějin umění Akademie věd doktorandkám / doktorandům poskytuje mimořádnou příležitost vědecké spolupráce s nepřebernou řadou významných historiček a historiků umění z obou institucí či z jejich zahraničních partnerských kateder a ústavů. Doktorandi se také mohou podílet na výzkumných a grantových úkolech v rámci obou ústavů. Díky všestrannému vzdělání v oboru dějiny umění může absolvent doktorského studia využít nabídky většiny vysokých pozic ve vzdělávacích a kulturních institucích v Čechách i zahraničí.