Mgr. studium

Magisterské studium

S bakalářským titulem má absolvent všechny předpoklady k určitému uplatnění v kulturní sféře, avšak komplexní pohled a prohloubení znalostí oboru mu přinese až studium magisterského programu. Během dvou let studia se klade největší důraz na postupné osamostatnění a vlastní badatelskou činnost. Předpokladem je kritický přístup k samotné disciplíně dějin umění, který si studentka / student osvojuje díky diskusím v rámci metodologických přednášek a seminářů a s ohledem na teoretickou reflexi nejsoučasnějších problémů. Díky větší samostatnosti studentka / student již aktivně prezentuje vlastní vědeckou činnost na kolokviích nebo konferencích a má možnost se rovněž zapojit do domácích výzkumných projektů významných institucí. Postupně se tak připravuje i na potenciální doktorské studium.
Nechybí ani zkušenost se zahraničními pobyty (Erasmus+, ELAN apod.) nebo pracovními stážemi. To se následně odráží i ve větší šíři následného uplatnění po dokončení studia. S magisterským titulem z dějin umění je možné působit na samostatných či vedoucích pozicích v galeriích, muzeích, akademických pracovištích, organizacích památkové péče, ale také v dalších kulturních institucích. Je možné se věnovat žurnalistice, vzdělávání na středních i vysokých školách a téměř ve všech dalších odvětvích, která se jakkoli věnují vizuální kultuře, umění či historii.

Úvod > Ústav > Historie Ústavu > Mgr. studium