Jan Klípa


  Adresa

  Zabývá se především středověkým uměním, zejména středověkou deskovou malbou a uměleckým řemeslem, pominout ale nelze ani jeho práce týkající se problematiky liturgického prostoru či oborové historiografie a metodologie. Ve své práci vychází z dlouholetých zkušeností v Národní galerii, kde se podílel na řadě velkých výstavních a badatelských projektů týkajících se staršího umění: např. Slezsko, perla v české koruně (2007), Otevři zahradu rajskou: Benediktini ve střední Evropě 800–1300 (2014) či Bez hranic: Umění v Krušnohoří mezi gotikou a renesancí (2015). Je držitelem ceny Josefa Krásy pro historiky umění do 40 let za rok 2014. Vedle Filozofické fakulty působí též v Ústavu dějin umění Akademie věd ČR, kde zastává pozici zástupce ředitele a vědeckého tajemníka.

  PředmětyKompletní publikační činnostZávěrečné práce

  Rozvrh

  Vyučované předměty

  Publikace

   Odrážky:

  Závěrečné práce