Jan Royt


prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D.

Adresa

Ústav pro dějiny umění
Celetná 20
Místnost č. 416

Rozsah jeho odborného zájmu je široký a pokrývá umění od raného křesťanství až po baroko. Nejvíce jeho prací se týká české středověké malby, nástěnné i deskové, a křesťanské ikonografie. Už v roce 1994 získal za svou odbornou činnost cenu Josefa Krásy pro historiky umění do 40 let a později přibyla i mnohá další ocenění. Autorsky i spoluautorsky se podílel na dlouhé řadě výstavních projektů, z jejichž obsáhlého výčtu lze připomenout např. svatý Jan Nepomucký 1393-1993 (Mnichov, 1993), Karel IV. císař z Boží milosti (Praha, 2006), Svatý Václav – ochránce České země (NGP, 2008) nebo Český a římský král Václav IV. (Praha, 2019). Kromě Filozofické fakulty působí i na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy, kde stál u založení Ústavu dějin křesťanského umění. Je řádným členem Učené společnosti ČR a mezinárodní vědecké organizace historiků umění Göress Gesellschaft.

PředmětyKompletní publikační činnostZávěrečné práce

Rozvrh

Vyučované předměty

Publikace

    Odrážky:

Závěrečné práce