Kateřina Adamcová


Mgr. Kateřina Adamcová, Ph.D.

Adresa

Ústav pro dějiny umění
Celetná 20
Místnost č. 416

Její specializací je výtvarné umění raného novověku, především sochařství českého baroka. Velkou pozornost věnuje ale i problematice památkové péče, technologii restaurování a konzervování sochařských děl, přičemž čerpá ze svého dlouholetého působení na Národním památkovém ústavu. Podílela se na zpracování obsáhlého soupisového díla věnovanému mariánským, trojičním a světeckým sloupům v Čechách a publikovala také několik objevných biografií opomíjených barokních sochařů severozápadních Čech.

Nejdůležitější publikace: 

  • BIEGEL, Richard, Petr MACEK, Jakub BACHTÍK, Vít VLNAS, Daniela ŠTĚRBOVÁ, Lucie RYCHNOVÁ, Martin KRUMMHOLZ, Martin MÁDL, Michaela LÍČENÍKOVÁ, Eva KNOTKOVÁ, Sylva DOBALOVÁ, Kateřina ADAMCOVÁ, Pavel ZAHRADNÍK a Jan HOLEČEK, 2015. Barokní architektura v Čechách. Praha: Karolinum.
  • ADAMCOVÁ, Kateřina, 2013. Transfery dvou sousoší na Karlově mostě: Nový pohled na sochařskou dílnu Jana Brokoffa v době okolo roku 1710. Průzkumy památek. XX(I/2013), 93–116.
  • ADAMCOVÁ, Kateřina, 2016. „Pohleďte na ptactvo nebeské…“ Apoštolský akcent v ikonografickém programu sousoší sv. Kajetána na Karlově mostě. In: Ikonografie, témata, motivy, interpretace: Kniha k poctě Jana Royta. Praha: Nakladatelství Karolinum, s. 213–225.
  • ADAMCOVÁ, Kateřina, 2018. Mariánský sloup na Hradčanském náměstí. In: Arcibiskupství pražské ve fotografiích a obrazech. Sezemice: Arcibiskupství pražské, s. 121–145.
  • ADAMCOVÁ, Kateřina, 2019. Oprava a restaurování fasád Národního muzea v Praze – zamyšlení nad soudobým směřováním péče o památky z kamene. Zprávy památkové péče = Journal of Historical Heritage Preservation. 79(2), 107–113.
  • ADAMCOVÁ, Kateřina, 2020. Scenography and Visual Wit: Two Aspects of the Sculptural Decorations in the Garden of Troja Palace. Umění. 68(1), 41–60.
PředmětyKompletní publikační činnostZávěrečné práce

Rozvrh

Vyučované předměty

Publikace

    Odrážky:

Závěrečné práce

 
Úvod > Ústav > Vyučující > Interní pedagogové > Kateřina Adamcová