Kateřina Adamcová


Mgr. Kateřina Adamcová, Ph.D.

Funkce
  • tajemnice (administrativní tajemník) - Ústav pro dějiny umění
Adresa

Ústav pro dějiny umění
Celetná 20
Místnost č. 416

Její specializací je výtvarné umění raného novověku, především sochařství českého baroka. Velkou pozornost věnuje ale i problematice památkové péče, technologii restaurování a konzervování sochařských děl, přičemž čerpá ze svého dlouholetého působení na Národním památkovém ústavu. Podílela se na zpracování obsáhlého soupisového díla věnovanému mariánským, trojičním a světeckým sloupům v Čechách a publikovala také několik objevných biografií opomíjených barokních sochařů severozápadních Čech.

Nejdůležitější publikace: 

  • BIEGEL, Richard, Petr MACEK, Jakub BACHTÍK, Vít VLNAS, Daniela ŠTĚRBOVÁ, Lucie RYCHNOVÁ, Martin KRUMMHOLZ, Martin MÁDL, Michaela LÍČENÍKOVÁ, Eva KNOTKOVÁ, Sylva DOBALOVÁ, Kateřina ADAMCOVÁ, Pavel ZAHRADNÍK a Jan HOLEČEK, 2015. Barokní architektura v Čechách. Praha: Karolinum.
  • ADAMCOVÁ, Kateřina, 2013. Transfery dvou sousoší na Karlově mostě: Nový pohled na sochařskou dílnu Jana Brokoffa v době okolo roku 1710. Průzkumy památek. XX(I/2013), 93–116.
  • ADAMCOVÁ, Kateřina, 2016. „Pohleďte na ptactvo nebeské…“ Apoštolský akcent v ikonografickém programu sousoší sv. Kajetána na Karlově mostě. In: Ikonografie, témata, motivy, interpretace: Kniha k poctě Jana Royta. Praha: Nakladatelství Karolinum, s. 213–225.
  • ADAMCOVÁ, Kateřina, 2018. Mariánský sloup na Hradčanském náměstí. In: Arcibiskupství pražské ve fotografiích a obrazech. Sezemice: Arcibiskupství pražské, s. 121–145.
  • ADAMCOVÁ, Kateřina, 2019. Oprava a restaurování fasád Národního muzea v Praze – zamyšlení nad soudobým směřováním péče o památky z kamene. Zprávy památkové péče = Journal of Historical Heritage Preservation. 79(2), 107–113.
  • ADAMCOVÁ, Kateřina, 2020. Scenography and Visual Wit: Two Aspects of the Sculptural Decorations in the Garden of Troja Palace. Umění. 68(1), 41–60.
PředmětyKompletní publikační činnostZávěrečné práce

Rozvrh

Vyučované předměty

Publikace

    Odrážky:

Závěrečné práce

 
Úvod > Ústav > Vyučující > Interní pedagogové > Kateřina Adamcová