Micheala Ottová

prof. PhDr. Michaela Ottová, Ph.D.

Address

Department of Art History
Místnost č. 416

 

She focuses mainly on medieval and Renaissance sculpture in Bohemia and Central Europe. The second focus of her work is monument care and the restoration of sculptures and paintings. As an author or co-author, she is behind a number of important exhibition and research projects on medieval art, of which we should mention at least Nad slunce krásnější: Plzeňská madona a krásný sloh, Bez hranic: Umění v Krušnohoří mezi gotikou a renesancí, Obrazy krásy a spásy: Gotika v jihozápadních Čechách. She also works at the Department of the Faculty of Fine Arts of Charles University.

Choosed publications:

  • JINDRA Petr  – OTTOBVÁ Michaela (eds.), Nad slunce krásnější, Plzeňská madona a krásný sloh, Plzeň – Praha, 2020 (vyšlo 2021)
  • OTTOVÁ, Michaela (ed.). Galerie a muzeum litoměřické diecéze JAKO HOST Arcidiecézního muzea Olomouc/ Litoměřice Diocese Gallery and Museum VISITING Olomouc Archdiocesan Museum. Litoměřice/Olomouc: Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích ve spolupráci s Muzeem umění Olomouc, 2020
  • OTTOVÁ Michaela (ed.): Živá spojení. Lucas Cranach a severozápadní Čechy, Praha – Litoměřice 2019
  • OTTOVÁ Michaela: Gothic Sculpture in Ore Mountains  Region, in: Aleš Mudra – Michaela Ottová (eds): (Art) Without Borders: Studies on the Medieval Art and Architecture in the Ore Mountains Region, FF UK Praha 2015
  • KLÍPA Jan – OTTOVÁ Michaela (eds.), Bez hranic. Umění v Krušnohoří mezi gotikou a renesancí, katalog výstavy, Národní galerie v Praze, Praha 2015, 850 pg.

 

SubjectsKompletní publikační činnostZávěrečné práce

Publications

    Odrážky:
Úvod > Micheala Ottová