Červnová doktorandská konference

10. června 2022 pořádají studenti doktorského studia ÚDU interdisciplinární konferenci s názvem Jiné světy. Kromě tématu byl měl být spojnicí také důraz kladený na vizualitu a komunikaci skrze obrazy, ať už vědecké, umělecké či jiné. Konference se koná v Ústavu dějin umění AV ČR, Husova 4, Praha 1. od 9:00 (registrace účastníků od 8:30) do 17:00.

ÚTVAR

Spolek ÚTVAR vznikl za cílem podpory studentského života na Ústavu pro dějiny umění FF UK a podpory oboru dějin umění jako takového. Podílí se na pořádání neformálních akcí pro studenty a pedagogy, snaží se být nápomocen uchazečům o studium i nově přijatým studentům a pokouší se pozitivním způsobem podílet na chodu samotného ÚDU. Pořádáním otevřených akcí (přednášek, diskusí, vycházek) se snaží rozšířit povědomí o oboru i mimo ústav.

Více informací
Bc. studium