Den otevřených dveří v lednu 2022!

Den otevřených dveří FF UK opět proběhne online, a to v sobotu 15. 1. 2022 na webové stránce dod.ff.cuni.cz. I letos bude zachován harmonogram s přednáškami jednotlivých kateder a Ústavů, které budou probíhat přes platformu MS Teams a pro každou přednášku bude předem připravena virtuální místnost, do které se stačí přihlásit přes dodaný link.  Seznamovací přednáška ke studiu na dějinách umění se bude odehrávat ve virtuální místnosti 2 a začíná od 13:00 hodin.

Více informací

Další přednáška z cyklu Středověk v pohybu v Husovce!

V úterý 7. prosince bude v Ústavu dějin umění AV ČR (Akademické konferenční centrum, Husova 4a, Praha 1) proslovena přednáška s názvem Iconic Seduction. Notes on Anti-Iconography. Přednáší Mateusz Kapustka (University of Zurich) a Jan Dienstbier (ÚDU AV ČR). Přednášku lze též navštívit on-line. Všichni jsou srdečně zváni!

Více informací

ÚTVAR

Spolek ÚTVAR vznikl za cílem podpory studentského života na Ústavu pro dějiny umění FF UK a podpory oboru dějin umění jako takového. Podílí se na pořádání neformálních akcí pro studenty a pedagogy, snaží se být nápomocen uchazečům o studium i nově přijatým studentům a pokouší se pozitivním způsobem podílet na chodu samotného ÚDU. Pořádáním otevřených akcí (přednášek, diskusí, vycházek) se snaží rozšířit povědomí o oboru i mimo ústav.

Více informací