Kolokvium ÚDU AV ČR

Kolokvium Výstava jako prostor, médium a fenomén pořádané Ústavem dějin umění AV ČR v návaznosti na projekt Prostor výstav (1820–1950) se uskuteční 20. a 21. října 2021 v Akademickém konferenčním centru (Husova 4a, Praha 1).

Více informací

Mezinárodní medievistická konference na KTF

Srdečně zveme na konferenci Kulturní dědictví spojené s královskými ženami vrcholného středověku ve střední Evropě, kterou pořádá Ústav dějin křesťanského umění KTF UK v úterý 19. října 2021 (Thákurova 3, Praha 6, 160 00, posluchárna č. 8).

Více informací

ÚTVAR

Spolek ÚTVAR vznikl za cílem podpory studentského života na Ústavu pro dějiny umění FF UK a podpory oboru dějin umění jako takového. Podílí se na pořádání neformálních akcí pro studenty a pedagogy, snaží se být nápomocen uchazečům o studium i nově přijatým studentům a pokouší se pozitivním způsobem podílet na chodu samotného ÚDU. Pořádáním otevřených akcí (přednášek, diskusí, vycházek) se snaží rozšířit povědomí o oboru i mimo ústav.

Více informací