Studenti

ZKOUŠKOVÉ

Zkouškové období v době pandemické není jednoduchá záležitost. Jeho organizaci také komplikuje rekonstrukce budovy v Celetné ulici. Všechny potřebné informace naleznete v příspěvku paní doktorky Adamcové!

Více informací
ÚTVAR

ÚTVAR

Spolek ÚTVAR vznikl za cílem podpory studentského života na Ústavu pro dějiny umění FF UK a podpory oboru dějin umění jako takového. Podílí se na pořádání neformálních akcí pro studenty a pedagogy, snaží se být nápomocen uchazečům o studium i nově přijatým studentům a pokouší se pozitivním způsobem podílet na chodu samotného ÚDU. Pořádáním otevřených akcí (přednášek, diskusí, vycházek) se snaží rozšířit povědomí o oboru i mimo ústav.

Více informací