Konference o Francouzské sbírce v Národní galerii Praha

Ve dnech 2. – 3. listopadu 2023 proběhne v klášteře sv. Anežky České ve spolupráci našeho Ústavu a NGP konference ku příležitosti stého výročí nákupu francouzského umění. Zájemci o účast nechť zašlou anotaci svého příspěvku (max. 1800 znaků) a stručný životopis v českém nebo anglickém jazyce na adresy: anna.pravdova@ngprague.cz nebo ruth.peterova@ngprague.cz.

Více informací

Infrastruktury (dějin) umění. Sborník ze VII. sjezdu historiků a historiček v září 2021 v Ústí nad Labem.

Sborník pojednává uvedené téma na půdorysu pěti kapitol, odkrývajících mechanismy sběratelství, vystavování a reprodukování umění, uměleckého vzdělávání a také konzervování a obnovy uměleckých památek. Doporučená prodejní cena 350 Kč.

ÚTVAR

Spolek ÚTVAR vznikl za cílem podpory studentského života na Ústavu pro dějiny umění FF UK a podpory oboru dějin umění jako takového. Podílí se na pořádání neformálních akcí pro studenty a pedagogy, snaží se být nápomocen uchazečům o studium i nově přijatým studentům a pokouší se pozitivním způsobem podílet na chodu samotného ÚDU. Pořádáním otevřených akcí (přednášek, diskusí, vycházek) se snaží rozšířit povědomí o oboru i mimo ústav.

Více informací