Říjnová exkurze na jižní Moravu!

Nekonečné vinice, tajemné kláštery, lužní lesy, romantické zámky, dubové háje, pitoreskní parkové stavby – památky a architektura všeho druhu (i na moderní dojde)! Vážní zájemci o jmenované krásy jižní Moravy neváhají a hlásí se od 7. 9. 2022 na sekretariátu! Veškeré podrobnosti níže!

ÚTVAR

Spolek ÚTVAR vznikl za cílem podpory studentského života na Ústavu pro dějiny umění FF UK a podpory oboru dějin umění jako takového. Podílí se na pořádání neformálních akcí pro studenty a pedagogy, snaží se být nápomocen uchazečům o studium i nově přijatým studentům a pokouší se pozitivním způsobem podílet na chodu samotného ÚDU. Pořádáním otevřených akcí (přednášek, diskusí, vycházek) se snaží rozšířit povědomí o oboru i mimo ústav.

Více informací
Bc. studium