Marie Rakušanová slavnostně jmenována profesorkou!

Doc. Marie Rakušanová byla 18. května 2023 jmenovaná profesorkou FF UK pro obor dějiny umění. Včera, dne 21. června 2023, převzala z rukou prezidenta České republiky Petra Pavla jmenovací dekret při slavnostní akci ve Velké aule Karolina. Srdečně blahopřejeme!

ÚTVAR

Spolek ÚTVAR vznikl za cílem podpory studentského života na Ústavu pro dějiny umění FF UK a podpory oboru dějin umění jako takového. Podílí se na pořádání neformálních akcí pro studenty a pedagogy, snaží se být nápomocen uchazečům o studium i nově přijatým studentům a pokouší se pozitivním způsobem podílet na chodu samotného ÚDU. Pořádáním otevřených akcí (přednášek, diskusí, vycházek) se snaží rozšířit povědomí o oboru i mimo ústav.

Více informací