UHS uvítá nové mladé členy a členky!

UHS nabízí možnost členství studujícím dějin umění a příbuzných oborů po zaplacení příspěvku ve výši 150 Kč ročně. K tomu je nutné:
• vyplnit přihlášku (ke stažení na https://dejinyumeni.cz/clenstvi/)
• poslat ji mailem/poštou či zanést osobně na sekretariát UHS – Věra Jagerová, Ústav dějin umění AV ČR, Husova 4, 110 00 Praha 1, jagerova@udu.cas.cz, 221 183 501, 604 951 551
• zaplatit členský příspěvek (na účet 1946994389/0800

Doktorandská konference na podzim!

Na září chystá Ústav pro dějiny umění interdisciplinární konferenci. Dlouhý deadline na podávání příspěvků umožňuje dopřát si čas se s knihou České umění 1947–1960: v mezinárodních sociokulturních souvislostech seznámit a načerpat z ní podněty. Je však jako každý deadline: tak daleko, ale přece tak blízko. V případě jakýchkoliv dotazů: slepeskvrny@gmail.com

ÚTVAR

Spolek ÚTVAR vznikl za cílem podpory studentského života na Ústavu pro dějiny umění FF UK a podpory oboru dějin umění jako takového. Podílí se na pořádání neformálních akcí pro studenty a pedagogy, snaží se být nápomocen uchazečům o studium i nově přijatým studentům a pokouší se pozitivním způsobem podílet na chodu samotného ÚDU. Pořádáním otevřených akcí (přednášek, diskusí, vycházek) se snaží rozšířit povědomí o oboru i mimo ústav.

Více informací