ROZVRH ZS 2021

Zapisování předmětů do SISu již brzy začne, takže už začněte vybírat z nových (i starých a osvědčených) předmětů. Ať z rozvrhu vpravo dole nebo přímo v SISu!

Více informací

Celetná stále uzavřena!

Sekretariát se stále nachází v náhradních prostorách, ty se nacházejí v 1. patře budovy České spořitelny na Příkopech č. 29 (je to blíž k Prašné bráně a hned vedle pasáže Broadway, dříve Sevastopol).
O stěhování zpět do našich starých dobrých prostor budete včas a s předstihem uvědomněni!

Více informací
ÚTVAR

ÚTVAR

Spolek ÚTVAR vznikl za cílem podpory studentského života na Ústavu pro dějiny umění FF UK a podpory oboru dějin umění jako takového. Podílí se na pořádání neformálních akcí pro studenty a pedagogy, snaží se být nápomocen uchazečům o studium i nově přijatým studentům a pokouší se pozitivním způsobem podílet na chodu samotného ÚDU. Pořádáním otevřených akcí (přednášek, diskusí, vycházek) se snaží rozšířit povědomí o oboru i mimo ústav.

Více informací