Náhradní termín Dne otevřených dveří!

Den otevřených dveří pro zájemce o studium dějin umění proběhne v sobotu 24. 2. v Kampusu Hybernská v sále A3 od 12:15. Bližší informace níže na nástěnce!

Studenti Mackovi!

pátek 9. února 2024 – konference k životnímu jubileu dr. Petra Macka
referáty od Elišky Podholové Varyšové, Jakuba Bachtíka, Filipa Facincaniho, Kryštofa Louba, Lukáše Veverky a Stephane Vrablika
podrobnosti a fota níže na nástěnce

ÚTVAR

Spolek ÚTVAR vznikl za cílem podpory studentského života na Ústavu pro dějiny umění FF UK a podpory oboru dějin umění jako takového. Podílí se na pořádání neformálních akcí pro studenty a pedagogy, snaží se být nápomocen uchazečům o studium i nově přijatým studentům a pokouší se pozitivním způsobem podílet na chodu samotného ÚDU. Pořádáním otevřených akcí (přednášek, diskusí, vycházek) se snaží rozšířit povědomí o oboru i mimo ústav.

Více informací