Marie Foltýnová versus David Černý – stanovisko ÚDU k debatě v ČT 19. dubna 2024

Vedení Ústavu pro dějiny umění se připojuje k níže uvedenému stanovisku, které Klub za starou Prahu vydal k průběhu diskuse v České televizi mezi kurátorkou GHMP Marií Foltýnovou a sochařem Davidem Černým. Plně se ztotožňujeme s názory Klubu na průběh události i s jejím hodnocením.
Za vedení Ústavu pro dějiny umění prof. PhDr. Marie Rakušanová, Ph.D., ředitelka, Mgr. Kateřina Adamcová, Ph.D., tajemnice, Mgr. Zuzana Štefková, Ph.D., tajemnice
Stanovisko Klubu za starou Prahu k průběhu diskuse v České televizi mezi kurátorkou GHMP Marií Foltýnovou a sochařem Davidem Černým
V pátečním večerním programu České televize 19. 4. 2024 byla na závěr pořadu Události, komentáře zařazena diskuse k zamýšlené umělecké intervenci sochaře Davida Černého na fasádách nově rekonstruovaného obchodního domu Máj. Diskuse se účastnil sám jmenovaný sochař a kurátorka veřejné plastiky Galerie hl. m. Prahy Mgr. Marie Foltýnová, Ph.D. K překvapení sledujících diváků však nedošlo k věcné výměně názorů, ale ze strany sochaře k bezprecedentnímu a opakovanému slovnímu útočení na M. Foltýnovou, k záměrně dehonestujícímu komolení jejího jména, její funkce i zpochybňování zákonného procesu schvalování vstupu uměleckého díla do veřejného prostoru. Projev Davida Černého byl na úrovni drzého dítěte neuznávajícího jakoukoliv autoritu a elementární pravidla slušnosti. Je nám líto, že moderátor Daniel Takáč nedokázal jeho aroganci zkrotit a diskusní partnerky se účinněji zastat. Jsme přesvědčeni, že by se za průběh celé debaty měla Česká televize dr. Foltýnové veřejně omluvit. V závěru debaty, již mimo kamery, ale dosud se zapnutými mikrofony, došlo mezi oběma účastníky k vzájemné výměně vulgárních oslovení. Na tuto skutečnost reagoval druhý den na sociálních sítích předseda kulturního výboru ZHMP Jan Wolf omluvou sochaři Davidu Černému a jasně formulovou výzvou ředitelce GHMP, aby Marie Foltýnová byla za své „neprofesionální a sprosté chování“ postižena, protože „toto si úředník nemůže dovolit.“ V reakci na Wolfovo vyjádření vyslovujeme jednoznačnou podporu Marii Foltýnové a naprosté pochopení jejího jednání včetně závěrečné slovní tečky. Kurátorka není úřednicí, ale odbornou pracovnicí se specializovaným vysokoškolským vzděláním, u níž se předpokládá nejen kritické myšlení a vlastní názor, ale i schopnost empatie a emoce. Skutečnost, že se Jan Wolf jakožto předseda kulturního výboru magistrátu svým vyjádřením namísto obrany renomované odbornice postavil po bok arogantního sochaře, je mimořádně alarmující a svědčí o jeho zjevném nepochopení významu role, jakou má jakožto reprezentant kultury a památkové péče z podstaty naplňovat.
Předsednictvo Klubu Za starou Prahu, v.r.: doc. PhDr. Richard Biegel, Ph.D., předseda, PhDr. Kateřina Bečková, místopředsedkyně, PhDr. Rostislav Švácha, CSc., místopředseda, Mgr. Lukáš Veverka, jednatel
Úvod > Nástěnka > Marie Foltýnová versus David Černý – stanovisko ÚDU k debatě v ČT 19. dubna 2024