Osobnosti

Století Ústavu

Ústav pro dějiny umění Filozofické fakulty Univerzity Karlovy byl od svých počátků formován zásadními osobnostmi oboru, ale také domácí historie. Při příležitosti stého výročí tohoto odborného pracoviště byly vypracovány jednotlivé medailony zásadních historiček a historiků umění, které na Ústavu přímo působili, externě s ním spolupracovali nebo měli obrovský podíl na jeho postavení v rámci českého školství, potažmo naší univerzity.

Prohlédněte si tedy, prosím, naší malý „Panteon osobností“ a objevte zajímavé osudy každého, kdo pro náš Ústav něco znamenal.

Medailony v nezkráceném znění můžete najít v monumentální knize Století Ústavu pro dějiny umění na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy,

kterou připravili pedagogové a studenti pod vedením Richarda Biegela, Romana Prahla a Jakuba Bachtíka, jako jeden z výstupů výstavy již zmiňovaného výročí.

Úvod > Ústav > Historie Ústavu > Osobnosti