Věda a výzkum

Ústav pro dějiny umění se jako špičkové odborné pracoviště podílí na množství grantových programů a výzkumných úkolů. Do těchto programů jsou zapojeni studenti všech stupňů studia a rovnocenně se tak s pedagogy podílí na posouvání vědeckého poznání mnoha oborových témat.

Úvod > Věda a výzkum