Petr Macek


Ing. Petr Macek, Ph.D.

Adresa

Ústav pro dějiny umění
Celetná 20
Místnost č. 416

 Jeho bádání i pedagogickou činnost charakterizuje obsáhlá šíře záběru – tématem jeho prací jsou dějiny architektury od raného středověku až po 18. století. Východiskem jeho komplexního pohledu na architekturu je dlouholetá zkušenost se stavebně-historickými průzkumy, jimž se po desetiletí věnuje prakticky i metodicky. V rámci svého působení v Národním památkovém ústavu konstituoval oddělení stavebně-historického průzkumu, ve kterém dodnes působí. Z publikační činnosti zaslouží kromě podílu na obsáhlé publikaci Barokní architektura v Čechách vyzdvihnout jeho zásluhy o znovuobjevení některých osobností domácí barokní architektury, jež předchozí bádání nechávalo stranou.

PředmětyKompletní publikační činnostZávěrečné práce

Vyučované předměty

Publikace

    Odrážky:

Závěrečné práce