Zuzana Štefková

 • 1977 narozena v Praze
 • 1996 maturita na Gymnáziu Na Vítězné pláni
 • 1996–2002 magisterské studium dějin umění na FF UK (diplomová práce Současné české ženské umění)
 • 2002–2010 doktorandské studium dějin umění FF UK (disertační práce Genderové aspekty tělesnosti v současném českém umění)
 • 2003–2006 asistentkou Katedry dějin a teorie umění AVU v Praze
 • 2003 studie „Obraz ženy přelomu tisíciletí ženskýma očima“ v časopisu Umění
 • 2005–2006 vedoucí kurzu Gender a tělesnost v současném umění na FaVU v Brně
 • 2006–2007 vedoucí kurzu České moderní umění a architektura na Anglo-Americké Univerzitě v Praze
 • 2006–2008 působila v Centru pro současné umění v Praze
 • 2008 studie O ženách a otázkách aneb Jak postavit vejce na špičku
 • od 2008 je členkou Uměleckohistorické společnosti
 • 2007–2012 působila na VŠUP v Praze
 • od 2008 kurátorkou galerie Artwall
 • 2009 výstava The Other Kind of Blue, Galerie Václava Špály, Praha
 • 2011 studie Takoví normální agnostici? Současné české umění a queer vizualita
 • 2010 řešitelkou grantu Patterns, grant nadace Erste a WUS Austria
 • 2012 řešitelkou grantu Fulbright Masaryk
 • 2012 výstava Middle East Europe, DOX Centrum pro současné umění
 • od 2013 externí pedagožkou ÚDU FF UK
 • 2013 publikace Svědectví, Ženským hlasem
 • 2013 studie Naked Babes, Macho Feminists, and Queer Eyes. Curating Gender in Contemporary Czech and Slovak Exhibition Practice
 • 2016 výstava HateFree?, DOX Centrum pro současné umění
 • 2017–2018 výstava Bez nenávisti?, Muzeum romské kultury Brno
 • od 2018 působí jako kmenová pedagožka ÚDU FF UK

Zuzana Štefková byla v době přípravy této knihy poslední interní posilou Ústavu pro dějiny umění. Jako historička a kritička umění a jako kurátorka se zabývá především současným uměním a jeho vazbou na aktuální politická a sociální témata, zejména genderovou problematiku. Po absolovování gymnázia získala vzdělání na Filozofické fakultě UK v Praze, kde na Ústavu pro dějiny umění roku 2002 absolvovala prací Současné české ženské umění a v roce zde také obájila doktorát dizertační prací Genderové aspekty tělesnosti v současném českém umění (školitelem byl Lubomír Konečný).

V oboru se aktivně uplatňovala již od začátku svého studia. Působila např. jako lektorka v Národní galerii v Praze (1996–2005) nebo pracovala v organizaci Council on International Educational Exchange (od 2000), kde vedla kurz s názvem České moderní umění a architektura.

Zuzana Štefková je také spoluzakladatelkou galerie c2c a Kruhu kurátorů a kritiků o. s. Je rovněž členkou Uměleckohistorické společnosti a kurátorkou galerie Artwall (od 2008). Vedle toho průběžně publikuje v časopisech Art & Antiques, Ateliér, Cinepur, Dart, Fotograf, Praesens, Profil, Respekt, Umělec, Umění. Dále byla kurátorkou řady výstav v Čechách i v zahraničí, mezi něž patří např. Práce, Galerie Cypriána Majerníka, Bratislava, 2014 nebo Workshop Frida, DOX Centrum pro současné umění 2013 či Under the Bed, Eva Koťátková, Hermitage Gallery, Chicago, 2009.

… doplňuje výuku o vhled do současné umělecké tvorby, současného výstavnictví a v neposlední řadě také o snahu aplikovat aktuální genderové teorie do historicko-umělecké praxe…

Pedagogické činnosti se Zuzana Štefková věnuje dlouhodobě — v letech 2003‒2006 působila na AVU v pozici asistentky na katedře dějin a teorie umění, v letech 2005‒2006 vedla na FAVU VUT v Brně kurz s názvem Gender a tělesnost v současném umění a delší dobu, v letech 2007‒2012 přednášela na VŠUP v Praze v rámci programu Visual Arts. Vyučovat začala také na Ústavu pro dějiny umění FF UK, nejprve externě od roku 2013 a od roku 2018 jako kmenová pedagožka. V rámci svého zaměření na současné umění tak zde rozšířila a doplnila výuku moderního a současného umění, do té doby zastoupeného přednáškami a semináři Marie Klimešové a Marie Rakušanové. Výuka docentky Rakušanové se zaměřuje na témata z prvních dvou desetiletí 20. století, současnou metodologii či problematiku kurátorství; kurzy docentky Klimešové zase přinášejí vhled do výtvarného umění a architektury v druhé polovině 20. století; Zuzana Štefková v rámci svých kurzů Úvod do současného umění a Seminar of Contemporary Art tato témata doplňuje o vhled do současné umělecké tvorby, zájem o problémy současného výstavnictví a v neposlední řadě také o snahu aplikovat aktuální genderové teorie do historicko-umělecké praxe.

Úvod do současného umění má za cíl předat základní vhled do problematiky současného umění s důrazem na teorii, kulturněhistorická či filozofická východiska a souvislosti. Důraz je kladen na umělecké dílo a proměnu jeho významu a funkce od 20. století po současnost, a to z hlediska řady různých teoretických nástrojů. Podstatným prvkem přístupu Zuzany Štefkové je také snaha o setření hranic mezi vysokým a nízkým uměním; tematicky se tak nevyhýbá problematice fotografie, filmu či masmédií. V neposlední řadě se v tomto kurzu věnuje tématům, jako je muzeum, umělecká kritika či na ústavu do té doby spíše upozaďovaný zájem o trh s uměním.

V anglicky vedeném kurzu Seminar of Contemporary Art se Zuzana Štefková v návaznosti na svůj přednáškový cyklus snaží seznámit studenty s různými přístupy a strategiemi současného umění v Čechách i v zahraničí. Zaměřuje se zde na současné pražské galerijní aktivity, které propojuje s přímým kontaktem s autory, ideálně přímo v expozici.

Zásadní součástí kurzů Zuzany Štefkové je účast umělců a kurátorů, kteří se svými tématy přicházejí do hodin a vedou se studenty diskuzi. Otevřenost vůči zkoumaným tématům i vůči studentům je základní charakteristikou Zuzany Štefkové jako pedagožky. Ústav ale obohacuje též jako odbornice s dlouholetou praxí na poli kurátorství výstav zabývajících se současným uměním a s velmi dobrou znalostí zahraničních uměleckých i výstavnických poměrů.

Úvod > Ústav > Historie Ústavu > Osobnosti > Zuzana Štefková