Studium

Na Ústavu pro dějiny umění je možné si vybrat ze tří studijních programů – bakalářského, magisterského a doktorského.

Absolventi našeho Ústavu nalézají různorodé uplatnění jako specialisté v muzeích a galeriích, jako odborní pracovníci v institucích památkové péče (NPÚ), jako odborníci v orgánech státní správy a samosprávy zabývajících se ochranou kulturního dědictví či jako teoretici a specialisté v institucích, zabývajících se rozvojem konzervování a restaurování památek.

Úvod > Studium