Lubomír Konečný


Těžištěm jeho širokého zaměření je ikonografie a ikonologie uměleckých děl od 16. až do 20. století (především vztah slova a obrazu) či raně novověká emblematika. Domácí dějiny umění výrazně ovlivnil na poli teorie a metodologie dějin umění, ať už šlo o překlad zásadní Panofského práce o Významu ve výtvarném umění nebo pracemi o díle Aby M. Warburga. Svými příspěvky na tato obecná témata ale dokázal vstoupit i do zahraničního povědomí. Za celoživotní přínos oboru získal v roce 2019 cenu Uměleckohistorické společnosti. Kromě Filozofické fakulty působí i jako vědecký pracovník na Ústavu dějin Akademie věd České republiky, jehož byl i dlouholetým ředitelem.

PředmětyKompletní publikační činnostZávěrečné práce

Vyučované předměty

Publikace

    Odrážky:

Závěrečné práce

 
Úvod > Ústav > Vyučující > Interní pedagogové > Lubomír Konečný