Chebsko 2019

  • Chebsko
  • květen 2019

V druhé půli května 2019 se konala třídenní exkurze do Chebu a jeho blízkého okolí. První den jsme navštívili poutní areál v Chlumu sv. Maří a po příjezdu do Chebu si prohlédli historické jádro města a vlakové nádraží architekta Josefa Dandy. Druhý den patřil celý Chebu – dopoledne jsme navštívili kostel sv. Mikuláše, kostel sv. Kláry a františkánský klášter. Následovala prohlídka chebského hradu, včetně dvoupodlažní kaple sv. Erharda a Uršuly z konce 12. století a Černé věže. Stálou expozicí Galerie výtvarného umění nás provedli paní docentka Ottová a ředitel galerie Marcel Fišer. Třetího dne jsme po prohlídce chebského Retromuzea odjeli do Waldsassen, kde jsme si prohlédli klášterní kostel a knihovnu. Následoval přejezd do Glasbergu a návštěva zdejší kaple Nejsvětější Trojice.

Úplná fotogalerie z chebské exkurze

Úvod > Exkurze > České exkurze > Chebsko 2019