Jan Dienstbier

Mgr. et Mgr. Jan Dienstbier, PhD et PhD, studoval matematickou statistiku na MFF UK (Ph.D. 2011) a dějiny výtvarného umění na FF UK (Ph.D. 2018). V letech 2009–2011 pracoval jako vědecko-pedagogický pracovník na Technické univerzitě v Liberci, v letech 2016–2020 jako odborný asistent oboru Medievistika na FHS UK. Zaměstnán též na ÚDU AV ČR, v. v. i. od roku 2016. Specializuje se především na středověkou nástěnnou malbu a ikonografii středověkého umění.

dienstbier@udu.cas.cz