Uchazeč

Studium na Ústavu pro dějiny umění zahrnuje poznání dějin výtvarného umění od středověku až do současnosti. Jeho náplní jsou dějiny jednotlivých uměleckých oborů (architektura, malířství, sochařství, užité umění atd.), ikonografie výtvarných děl a v neposlední řadě také teoretická a metodologická reflexe oboru. Podrobnosti o přijímacích řízení a další informace naleznete v konkrétních záložkách:

 

 

Úvod > Uchazeč