Magisterský seminář

Magisterský seminář je základním pilířem celého magisterského studia na ÚDU FF UK. Cílem semináře je prezentovat témata jednotlivých magisterských prací a konfrontovat jednotlivé metodologické přístupy v návaznosti na zvolené téma i stav dosavadního bádání o něm. Student jej navštěvuje po celou dobu pravidelného studia. Během čtyř semestrů přednese dva referáty o své magisterské práci a dvě aktuality z oboru dějin umění. V rámci Magisterského semináře I.–IV. (každý semestr si student zapisuje jeden ze čtyř číslovaných seminářů: I., II., III., IV.) je úkolem studenta prezentovat oborovou aktualitu z oblasti probíhajících výstav či vědeckých konferencí.

Úvod > Studium > Magisterské studium > Předměty > Magisterský seminář