Marie Rakušanová


prof. PhDr. Marie Rakušanová, Ph.D.

Funkce
  • ředitelka (vedoucí) - Ústav pro dějiny umění
Adresa

Ústav pro dějiny umění
Celetná 20
Místnost č. 410

Do oblasti jejího zájmu patří výtvarné umění přelomu 19. a 20. století, moderna a avantgarda. Svá badatelská témata pojímá s širokými přesahy do jiných období a příbuzných oborů, mimo jiné současné i dobové filozofie. Její práci charakterizuje silný metodologický akcent, s nímž do domácích dějin umění vnáší velká témata, která v oboru rezonují celosvětově. Jako autorka či spoluautorka stojí za řadou významných výstavních projektů, např. Křičte ústa! Předpoklady expresionismu (GHMP, 2007), Bytosti odnikud. Metamorfózy akademických principů v malbě 1. poloviny 20. století (GHMP, 2008), Josef Váchal. Magie hledání (GHMP, 2014), Josef Váchal: Napsal, vyryl, vytiskla a svázal (ZČG, 2014) nebo Kubišta – Filla. Plzeňská disputace (ZČG, 2019). V roce 2008 byla oceněna za svůj inovativní přístup cenou Josefa Krásy pro historiky umění do 40 let. Byla hlavní autorkou knihy Bohumil Kubišta a Evropa (anglicky Degrees of Separation: Bohumil Kubišta and European Avant-Garde), realizované v mezinárodním týmu, která byla v roce 2020 nominována na Cenu předsedy GAČR, na cenu Magnesia Litera a získala Cenu Bedřicha Hrozného.

Rakušanová_ÚDU_FFUK_Životopis

Nejdůležitější publikace:

  • RAKUŠANOVÁ Marie (et al.). DEGREES OF SEPARATION. Bohumil Kubišta and the European Avant-Garde. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2021. ISBN 978-80-246-4722-7. 728 s.

  • RAKUŠANOVÁ Marie. Kubišta – Filla. Zakladatelé moderního českého umění v poli kulturní produkce. 1. vyd. Brno – Plzeň: B & P – Západočeská galerie v Plzni, 2019. ISBN 978-80-7485-187-2. 296 s.

  • Marie Rakušanová, Is the Cubism that is Czech also Universal? Czech Art Theory (1921-1958) and Cubism as a Cultural and Transcultural Phenomenon. In: KEMP-WELCH Klara and HOCK Béata and OWEN Jonathan (et al.), A Reader in Central European Modernism 1918-1956. 1. vyd. London: Courtauld Books Online, 2019. ISBN 978-1-907485-10-7. s. 33–52.

  • Marie Rakušanová, Prague-Brno: Expressionism in Context. In: WÜNSCHE Isabel (et al.). The Routledge Companion to Expressionism in a Transnational Context. 1. vyd. London: Routledge, 2019. ISBN 978-1-138-71255-3. s. 33–55.

  • RAKUŠANOVÁ Marie. Writing on the History of Modern Art: From Particularism to a New Universalism. Umění / Art. 2021, 69, 2, s. 168–174.

PředmětyKompletní publikační činnostZávěrečné práce

Vyučované předměty

Publikace

    Odrážky:

Závěrečné práce

 
Úvod > Ústav > Vyučující > Interní pedagogové > Marie Rakušanová