Marie Rakušanová


doc. PhDr. Marie Rakušanová, Ph.D.

Adresa

Ústav pro dějiny umění
Celetná 20
Místnost č. 410

 Do oblasti jejího zájmu patří výtvarné umění přelomu 19. a 20. století a moderna. Svá badatelská témata pojímá s širokými přesahy do jiných období a spřízněných oborů především současné i dobové filozofie. Její práci charakterizuje silný metodologický akcent, s nímž do domácích dějin umění novátorsky vnáší velká témata světových dějin umění. Jako autorka či spoluautorka stojí za řadou významných výstavních projektů např. Křičte ústa! Předpoklady expresionismu (GHMP, 2007), Bytosti odnikud. Metamorfózy akademických principů v malbě 1. poloviny 20. století (GHMP, 2008), nebo Kubišta – Filla. Plzeňská disputace (ZČG, 2019). V roce 2008 oceněna za svůj inovativní přístup oceněna cenou Josefa Krásy pro historiky umění do 40 let.

PředmětyKompletní publikační činnostZávěrečné práce

Vyučované předměty

Publikace

    Odrážky:

Závěrečné práce

 
Úvod > Ústav > Vyučující > Interní pedagogové > Marie Rakušanová