Předměty

Povinné předměty

Souborné zkoušky

Souborné magisterské zkoušky lze absolvovat jen a pouze u interních pedagogů ÚDU FF UK, a to:
1) umění středověku – dr. Klípa, prof. Royt, prof. Ottová, dr. Macek
2) umění novověku – dr. Adamcová, dr. Macek, dr. Murár, doc. Biegel
3) umění 19. a 20. století –  dr. Šámal, doc. Rakušanová, prof. Klimešová, prof. Švácha, doc. Biegel, dr. Štefková
Zkoušky u jiných pedagogů se bohužel neuznávají.

Student si předem po povinné dohodě s vybraným pedagogem zvolí téma, které následně přednese v podobě krátké, 5-10 minutové prezentace (bez obrázků a poznámek), která zdůrazní reflexi dosavadního bádaní (včetně metodologických přístupů), uměleckohistorické souvislosti díla a vlastní názor na celou problematiku. Následují dvě otázky (evropské a české umění dané doby), ve které zkoušející prověří studentův přehled v dané oblasti.

  • Umění středověku
  • Umění novověku
  • Umění 19. a 20. století

Povinně volitelné předměty vypsané pro ZS 2022/2023

Předměty na UMPRUM
I letos máte možnost navštěvovat některé předměty vyučované na UMPRUM. Je však třeba si v našem SISu zapsat předmět „Vybraná témata z teorie a dějin umění“ (UMPRUM) s kódem podle typu studia, které absolvujete, a dále se zaregistrovat na studijním oddělení UMPRUM. Jinak vám nebudou moci být zapsány získané známky do našeho SISu.
Přednášky z dějin renesančního a barokního umění