Časopis AUC

AUC Philosophica et Historica je víceoborový akademický časopis zaměřený na humanitní a společenskovědné obory (filozofie, psychologie, pedagogika, sociologie, obecné, české a hospodářské dějiny, pomocné vědy historické a archivnictví, etnologie).

Časopis je indexován v databázích CEEOL, DOAJ a EBSCO.

STUDIA HISTORIAE ARTIUM II – 1/2016

PHILOSOPHICA ET HISTORICA – 2/2019

Úvod > Věda a výzkum > Časopis AUC