Umění renesance

Vyučující

PhDr. Richard Biegel, Ph.D.
Mgr. Kateřina Adamcová, Ph.D.

Otázky k souborné bakalářské zkoušce z umění renesance

České země

1. Počátky renesance v Čechách a na Moravě
2. Renesanční architektura v českých zemích
3. Renesanční sochařství a malířství v českých zemích
4. Renesance na Pražském Hradě a ve dvorském okruhu
5. Dvorské umění a sbírky Rudolfa II.
6. Architektura doby Rudolfa II.

Evropa

1. F. Brunelleschi a italská renesanční architektura 1. poloviny 15. století
2. Massacio a počátky renesanční malby ve Florencii
3. Donatello a počátky renesančního sochařství ve Florencii
4. Leon Battista Alberti
5. Italská architektura 2. poloviny 15. století (Florencie, Urbino, Řím ad.)
6. Teorie a praxe perspektivy v 15. století
7. Umělecká situace ve Florencii kolem roku 1470 – Andrea del Verrocchio, mladý Leonardo, Filippino Lippi, Sandro Botticelli
8. Andrea Mantegna
9. Malířství a architektura v Benátkách 2. poloviny 15. století
10. Umělecká situace v hlavních italských centrech po roce 1500 (Florencie, Řím, Benátky)
11. Donato Bramante a římská architektura první třetiny 16. století
12. Leonardo da Vinci
13. Raffael a jeho žáci
14. Giulio Romano v Římě a v Mantově
15. Michelangelo
16. El Greco
17. Correggio a Parmigianino v Parmě
18. Tizian
19. Benátská malba 16. století
20. J. Sansovino a benátská architektura 1/2 16. století
21. A. Palladio a severoitalská architektura 2/2 16. století
22. Renesanční umění v německých zemích
23. Renesanční architektura ve Francii
24. Manýrismus v italském a francouzském umění 16. století
25. Manýrismus na záalpských dvorech

Literatura

Povinná literatura – renesanční umění v Čechách a na Moravě 

 • Dějiny českého výtvarného umění I/2, Praha 1984 a II/1, Praha 1989
 • Hlobil I., Petrů E.: Humanismus a raná renesance na Moravě. Praha 1992
 • Neumann J.: Rudolfinská Praha. Praha 1984
 • Poche E. (ed.): Praha na úsvitu nových dějin. In: Čtvero knih o Praze. Praha 1988
 • Preiss P.: Italští umělci v Praze. Praha 1986
 • Neumann J. (ed.): Renaissance Art in Bohemia. Praha 1979 (také německé vydání)
 • Šamánková E.: Architektura české renesance. Praha 1961
 • Fučíková E.: Rudolfínská kresba. Praha 1988
 • Kol. aut.: Prag um 1600. Kunst und Kultur am Hofe Rudolfs II., Essen-Wien 1988
 • Fučíková E. (ed) : Rudolf II.  a Praha (katalog výstavy). Praha-Londýn-Milán 1997

Povinná literatura – evropská renesance 

 • Pope-Henessy J.: Italian Renaissance Sculpture 1-3. London 1963
 • Martindale A.: Člověk a renesance. Český překlad Praha 1971
 • Huyghe R. (ed.): Umění renesance a baroku. Český překlad Praha 1970
 • Białostocki J. (ed.): Spätmittelalter und beginnende Neuzeit. Propyläen Kunstgeschichte 7. Berlin 1972
 • Freedberg S.J.: Painting in Italy 1500-1600, London 1971
 • Preiss P.: Panoráma manýrismu. Praha 1974
 • Heydenreich L.H., Lotz W.: Architecture in Italy 1400-1600. Pelican History of Art 1974
 • Gombrich E.H.: Příběh umění (kapitoly 12 – 18). Český překlad Praha 1995
 • Burke P.: Italská renesance. Kultura a společnost v Itálii. Český překlad Praha 1996
 • Toman R. (ed.): Umění italské renesance. Český překlad Praha 1996
 • Luchinat C.A., Capretti E.: Velcí mistři italského výtvarného umění. Český překlad Frýdek-Místek 2002

 Doporučená literatura

 • Kauffmann G. (ed.): Die  Kunst des 16. Jahrhunderts. Propyläen Kunstgeschichte 8. Berlin 1970
 • Hay D. (ed.): The Renaissance.  London-New York 1982
 • Roetgen S.: Wandmalerie der Frührenaissance in Italien, I. – II. (1400-1510), München 1997
 • Panofsky E.: Renaissance and Renascences in western art, Stockholm 1960.
 • Kemp M.: The Science of Art. Optical Themes in Western Art. New Haven-London 1990
 • Sypher W.: Od renesance k baroku. Praha 1971
 • Blunt A.: Artistic Theory in Italy 1450-1600. Oxford 1991
 • Dvořák M.: Umění jako projev ducha. Český překlad Praha 1936
 • Dvořák M.: Italské umění. Český překlad Praha 1946
 • Antal F.: Florentské malířství a jeho společenské pozadí. Český překlad Praha 1954
 • Harrt F.: History of Italian Renaissance Art. London 1983 nebo jiná vyd.
 • Plumb J.H.: Renesance. Český překlad Praha 1969
 • Seymour Ch. jr.: Sculpture in Italy 1400-1500. Pelican History of Art 1966
 • Štech V.V.: Italská renesanční plastika. Praha 1960
 • Baxandall M.: Painting and Experience in Fifteenth-Century Italy. Oxford 1988 nebo jiné vyd., příp. něm. vydání: Die Wirklichkeit der Bilder, 1984
 • Francastel P.: Figura a místo. Vizuální řád v italském malířství 15. století. Český překlad Praha 1984
 • Francastel P.: Malířství a společnost. Výtvarný prostor od renesance ke kubismu. Český překlad Brno 2003.
 • Baumgart F.: Renaissance und Kunst des Manierismus. Köln 1963
 • Bora G., Zlatohlávek M.: Kresby z Cremony. Umění manýrismu v lombardském městě, Praha 1995
 • Garin E. (ed.): Renesanční člověk a jeho svět (zvláště kapitola VII.: André Chastel, Umělec, s. 185-209), Praha 2003

Monografie

 • Štech V.V.: Donatello. Praha 1956
 • Štech V.V.: Piero della Francesca. Praha 1962
 • Pečírka J.: Leonardo da Vinci. Praha 1977
 • Kutal A.: Andrea Mantegna. Praha 1958
 • Pečírka J.: Michelangelo. Praha 1941 nebo jiné vyd.
 • Volavka V.: Michelangelo. Praha 1965
 • Mrázovi M. a B.: Michelangelo. Praha 1975

Teoretické spisy

 • Alberti L.B.: O malbě, O soše. Český překlad Praha 1947
 • Alberti L.B.: Deset knih o stavitelství. Český překlad Praha 1956
 • Leonardo da Vinci: Úvahy o malířství. Český překlad Praha 1994
 • Vasari G.: Životy nejvýznačnějších malířů, sochařů a architektů. Český překlad vybraných životů Praha 1998

Výše uvedené české publikace starší roku 2007 jsou až na výjimky přístupné online v Národní digitální knihovně v databázi Děl nedostupných na trhu.

Úvod > Studium > Bakalářské studium > Předměty > Umění renesance