Umění renesance

Otázky k souborné bakalářské zkoušce z umění renesance

Renesance v českých zemích a  Záalpí

 1. Benedikt Ried a počátky renesanční architektury v českých zemích
 2. Architektura na císařském dvoře za prvních Habsburků (1526-1576)
 3. Renesanční malířství a sochařství v českých zemích v období prvních Habsburků (1526-1576)
 4. Architektura v českých zemích ve druhé polovině 16. století
 5. Architektura doby Rudolfa II.
 6. Malířství na rudolfinském dvoře (Giuseppe Arcimboldo, Bartholomeus Spranger, Hans von Aachen, Roeland Savery, Pieter Stevens, Paulus van Vianen, Joris Hoefnagel, Hans Hoffmann, ad.)
 7. Sochařství na rudolfinském dvoře (Alexander Colin, Hans Mont, Adrien de Vries)
 8. Albrecht Dürer a počátky renesanční malby v německých zemích (Hans Burgkmair, Hans Holbein ml., Matthias Grünewald, Lucas Cranach st.)
 9. Renesanční architektura ve Francii
 10. První a druhá Fontainebleauská škola v malířství a sochařství (Rosso Fiorentino, Francesco Primaticcio, Niccolò dell’Abbate, Niccolò Tribolo, Léon Davent, Ambroise Dubois z Antverp a Toussaint Dubreuil a Martin Fréminet, Jean Goujon, Germain Pilon)
 11. Nizozemská malba 16. století (Joachim Patinir, Quentin Massys, Hieronymus Bosch, Jan Gossaert, Bernaert van Orley Petr Brueghel a jeho rodina, Martin van Heemskerk, Frans de Vriendt zv. Floris, Marten de Vos, Lucas van Valckenborch, Hans Bol, Hans Vredeman de Vries)

Renesance v Itálii

 1. F. Brunelleschi a florentská renesanční architektura první poloviny 15. století
 2. Masaccio a počátky renesanční malby ve Florencii (Masolino, Fra Angelico, Paolo Uccello, Andrea del Castagno, Filippo Lippi)
 3. Donatello a počátky renesančního sochařství ve Florencii (Lorenzo Ghiberti, Nanni di Banco, Luca della Robbia)
 4. Leon Battista Alberti – architekt a teoretik
 5. Malířství a sochařství ve Florencii v době vlivu Lorenza Magnifica (Verocchio, Ghirlandaio, Botticelli ad.)
 6. Malířství a sochařství na šlechtických dvorech mimo Florencii a Benátky v druhé polovině 15. století (Andrea Mategna, Piero della Francesca, Cosme Tura, Nicollo dell´Arca ad.
 7. Giorgione a benátská malba druhé poloviny 15. století (zejména rodina Bellini)
 8. Donato Bramante v Miláně a Římě
 9. Architektura bramantovského okruhu v Římě v první třetině 16. století (Baldassare Peruzzi, Raffael, Antonio da Sangallo ml., Giulio Romano, Jacopo Sansovino ad.)
 10. Leonardo da Vinci
 11. Raffael a Giulio Romano
 12. Michelangelo – architekt a dějiny stavby chrámu sv. Petra v Římě
 13. Michelangelo – malíř a sochař
 14. Jacopo Sansovino a benátské sochařství  16. století (Danese Cataneo, Alessandro Vittoria)
 15. Benátská architektura závěru 15. a první poloviny 16. století
 16. Andrea Palladio a benátská architektura druhé poloviny 16. století
 17. El Greco
 18. Correggio a Parmigianino
 19. Tizian a benátská malba 16. století (Sebastiano Luciani, zv. Piombo, Tintoretto, Veronese)
 20. Fenomén manýrismu v malířství ve druhé polovině 16. století (Andrea del Sarto, Jacopo Pontormo, Rosso Fiorentino, Agnolo Bronzino, Giorgio Vasari, Federico Zuccari)
 21. Giambologna a florentské sochařství druhé poloviny 16. století

Povinná literatura – renesanční umění v Čechách a na Moravě 

 • Dějiny českého výtvarného umění I/2, Praha 1984 a II/1, Praha 1989
 • Hlobil I., Petrů E.: Humanismus a raná renesance na Moravě. Praha 1992
 • Neumann J.: Rudolfinská Praha. Praha 1984
 • Poche E. (ed.): Praha na úsvitu nových dějin. In: Čtvero knih o Praze. Praha 1988
 • Preiss P.: Italští umělci v Praze. Praha 1986
 • Neumann J. (ed.): Renaissance Art in Bohemia. Praha 1979 (také německé vydání)
 • Šamánková E.: Architektura české renesance. Praha 1961
 • Fučíková E.: Rudolfínská kresba. Praha 1988
 • Kol. aut.: Prag um 1600. Kunst und Kultur am Hofe Rudolfs II., Essen-Wien 1988
 • Fučíková E. (ed) : Rudolf II.  a Praha (katalog výstavy). Praha-Londýn-Milán 1997

Povinná literatura – evropská renesance 

 • Pope-Henessy J.: Italian Renaissance Sculpture 1-3. London 1963
 • Martindale A.: Člověk a renesance. Český překlad Praha 1971
 • Huyghe R. (ed.): Umění renesance a baroku. Český překlad Praha 1970
 • Białostocki J. (ed.): Spätmittelalter und beginnende Neuzeit. Propyläen Kunstgeschichte 7. Berlin 1972
 • Freedberg S.J.: Painting in Italy 1500-1600, London 1971
 • Preiss P.: Panoráma manýrismu. Praha 1974
 • Heydenreich L.H., Lotz W.: Architecture in Italy 1400-1600. Pelican History of Art 1974
 • Gombrich E.H.: Příběh umění (kapitoly 12 – 18). Český překlad Praha 1995
 • Burke P.: Italská renesance. Kultura a společnost v Itálii. Český překlad Praha 1996
 • Toman R. (ed.): Umění italské renesance. Český překlad Praha 1996
 • Luchinat C.A., Capretti E.: Velcí mistři italského výtvarného umění. Český překlad Frýdek-Místek 2002

 Doporučená literatura

 • Kauffmann G. (ed.): Die  Kunst des 16. Jahrhunderts. Propyläen Kunstgeschichte 8. Berlin 1970
 • Hay D. (ed.): The Renaissance.  London-New York 1982
 • Roetgen S.: Wandmalerie der Frührenaissance in Italien, I. – II. (1400-1510), München 1997
 • Panofsky E.: Renaissance and Renascences in western art, Stockholm 1960.
 • Kemp M.: The Science of Art. Optical Themes in Western Art. New Haven-London 1990
 • Sypher W.: Od renesance k baroku. Praha 1971
 • Blunt A.: Artistic Theory in Italy 1450-1600. Oxford 1991
 • Dvořák M.: Umění jako projev ducha. Český překlad Praha 1936
 • Dvořák M.: Italské umění. Český překlad Praha 1946
 • Antal F.: Florentské malířství a jeho společenské pozadí. Český překlad Praha 1954
 • Harrt F.: History of Italian Renaissance Art. London 1983 nebo jiná vyd.
 • Plumb J.H.: Renesance. Český překlad Praha 1969
 • Seymour Ch. jr.: Sculpture in Italy 1400-1500. Pelican History of Art 1966
 • Štech V.V.: Italská renesanční plastika. Praha 1960
 • Baxandall M.: Painting and Experience in Fifteenth-Century Italy. Oxford 1988 nebo jiné vyd., příp. něm. vydání: Die Wirklichkeit der Bilder, 1984
 • Francastel P.: Figura a místo. Vizuální řád v italském malířství 15. století. Český překlad Praha 1984
 • Francastel P.: Malířství a společnost. Výtvarný prostor od renesance ke kubismu. Český překlad Brno 2003.
 • Baumgart F.: Renaissance und Kunst des Manierismus. Köln 1963
 • Bora G., Zlatohlávek M.: Kresby z Cremony. Umění manýrismu v lombardském městě, Praha 1995
 • Garin E. (ed.): Renesanční člověk a jeho svět (zvláště kapitola VII.: André Chastel, Umělec, s. 185-209), Praha 2003

Monografie

 • Štech V.V.: Donatello. Praha 1956
 • Štech V.V.: Piero della Francesca. Praha 1962
 • Pečírka J.: Leonardo da Vinci. Praha 1977
 • Kutal A.: Andrea Mantegna. Praha 1958
 • Pečírka J.: Michelangelo. Praha 1941 nebo jiné vyd.
 • Volavka V.: Michelangelo. Praha 1965
 • Mrázovi M. a B.: Michelangelo. Praha 1975

Teoretické spisy

 • Alberti L.B.: O malbě, O soše. Český překlad Praha 1947
 • Alberti L.B.: Deset knih o stavitelství. Český překlad Praha 1956
 • Leonardo da Vinci: Úvahy o malířství. Český překlad Praha 1994
 • Vasari G.: Životy nejvýznačnějších malířů, sochařů a architektů. Český překlad vybraných životů Praha 1998

Výše uvedené české publikace starší roku 2007 jsou až na výjimky přístupné online v Národní digitální knihovně v databázi Děl nedostupných na trhu.

Úvod > Studium > Bakalářské studium > Předměty > Umění renesance