Doporučená literatura k přijímacím zkouškám

Veškeré informace všeobecného charakteru najdete na https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/uchazec/.

Syntézy českého umění

Nová encyklopedie českého výtvarného umění, díl 1-2. Praha 1995

Dějiny českého výtvarného umění, I-VI. Praha 1984-2007

Dějiny umění v českých zemích 800–2000. Praha 2017

Syntézy světového umění

Umění a lidstvo. Larousse, díl 1-4. Praha 1967-1974

Chatelet a kol.: Světové dějiny umění. Larousse. Praha 1990

Umění světa, díl 1-9. Praha 1970-1981

Slovníky

J. Blažíček – J. Kropáček, Slovník pojmů z dějin umění. Praha 1991

J. Baleka, Výtvarné umění. Výkladový slovník. Praha 1997

B. Syrový: Architektura – naučný slovník. Praha 1961

J. Hall: Slovník námětů a symbolů ve výtvarném umění. Praha 1991

Ostatní literatura

J. Herout: Staletí kolem nás. Praha 1981

V. Ryneš: Atributy světců. Roztoky 1969

W. Koch: Evropská architektura. Praha 1998

E. H. Gombrich: Příběh umění. Praha 1997

E. Panofsky: Význam ve výtvarném umění. Praha 2013

Úvod > Uchazeč > Přijímací zkoušky > Doporučená literatura k přijímacím zkouškám