Umění baroka

Vyučující

PhDr. Richard Biegel, Ph.D.
Ing. Petr Macek, Ph.D.
Mgr. Kateřina Adamcová, Ph.D.

Otázky k bakalářské souborné zkoušce z umění baroka

České země

1. Valdštejnská architektura
2. J. J. Bendl a české sochařství 2. třetiny 17. století
3. České sochařství 1680 – 1710 (M. V. Jäckel, Fr. Preiss, O. Mosto, J. Kohl a významné dobové importy)
4. K. Škréta a italské podněty v českém malířství
5. Hlavní proudy malířství 2. pol. 17. století v Čechách (L. Wilmann a J. K. Liška, J. J. Heintsch, J. R. Bys)
6. Fresková malby v Čechách ve 2. pol. 17. století
7. Architektura 3. čtvrtiny 17. století v Čechách (C. Lurago, Fr. Caratti, G. D. Orsi aj.)
8. J. B. Mathey
9. J. B. Santini
10. Kr. Dientzenhofer
11. G. B. Alliprandi a vídeňské vlivy v české architektuře po roce 1700
12. K. I. Dientzenhofer
13. F. M. Kaňka a zámecká architektura 1. poloviny 18. století
14. F. M. Brokof
15. M. B. Braun
16. P. Brandl a vrcholně barokní malba v Čechách
17. V. V. Reiner a fresková malba v 1. polovině 18. století
18. Architektura 2. pol. 18. století v Čechách (A. Lurago, J. J. Wirch, I. J. N. Palliardi, A. Haffenecker ad.)
19. Pražští sochaři raného rokoka (F. I. Weiss, R. J. Prachner, J. A. Quittainer, K. J. Hiernle ad.)
20. Pražští sochaři závěru baroka (I. F. Platzer, P. Prachner)
21. Pozdně barokní a rokokové malířství v Čechách (A. Kern, F. X Palko, J. P. Molitor, F. A. Maulpertsch ad.)
22. Barokní architektura na Moravě
23. Barokní malířství a sochařství na Moravě

Evropa

1. Římská architektura 2. poloviny 16. století (G. della Porta, Carlo Maderno ad.)
2. Caravaggio
3. Boloňská škola v Římě (Carracciové, G. Reni, G. Lanfranco ad.)
4. N. Poussin a klasicismus v římské malbě 17. století (A. Sacchi, Domenichino ad.)
5. G. L. Bernini – sochař
6. G. L. Bernini – architekt
7. Římské sochařství 1. poloviny 17. století (A. Algardi, F. Duquesnoy, Fr. Mochi)
8. Římské sochařství 2. poloviny 17. století (M. Caffa, E. Ferrata, A. Raggi)
9. Římské malířství 2. poloviny 17. století (P. da Cortona ad.)
10. Fr. Borromini
11. Hlavní architektonické osobnosti v Římě 2. pol. 17. století (C. Rainaldi, P. da Cortona, C. Fontana ad.)
12. G. Guarini a piemontská architektura konce 17. a 1. poloviny 18. stol.
13. Francouzská architektura 17. století
14. Francouzské malířství a sochařství 17. století
15. D. Velasquez a španělská malba 17. století
16. P. P. Rubens a vlámská malba 17. století
17. Rembrandt a holandská malba 17. století
18. J. B. Tiepolo a benátská malba 18. století
19. Rakouská architektura vrcholného baroka (J. B. Fischer von Erlach, J. L. von Hildebrantd, D. Martinelli ad.)
20. Berninismus v Záalpí (P. Puget, B. Permoser, A. Schlütter)
21. Jihoněmecké umění pozdního baroka (B. Neumann, bratři Asamové, I. Günther)
22. G. R. Donner a středoevropské sochařství závěru baroka

Literatura

Povinná

 • Dějiny českého výtvarného umění II, Praha 1989 (všechny statě o umění 17. a 18. století)
 • Macek, P. – Biegel, R. – Bachtík, J. (edd.), Barokní architektura v Čechách, Praha 2015
 • Franz H. G., Bauten und Baumeister der Barockzeit in Böhmen, Leipzig 1962
 • Blažíček O. J., Sochařství baroku v Čechách, Praha 1958
 • Blažíček O. J., Umění baroku v Čechách, Praha 1971
 • Neumann J., Český barok, Praha 1974
 • Kol. aut., Sláva barokní Čechie I., II., Praha 2001
 • Biegel, R., Mezi barokem a klasicismem, Praha 2012
 • Krsek I., Kudělka Z., Stehlík M., Válka J., Umění baroka na Moravě a ve Slezsku, Praha 1996
 • Poche E. a kol., Praha národního probuzení, Praha 1980
 • Huyghe R., a kol., Umění renesance a baroku, Praha 1970
 • Foerster H. R., Die Welt des Barock, München-Wien-Basel 1970
 • Hubala E., Die Kunst des 17. Jahrhunderts, Berlin 1970
 • Keller H., Die Kunst des 18. Jahrhunderts, Berlin 1971
 • Wittkower R., Art and Architexture in Italy 1600-1700, Londýn 1965
 • Kitson M., Barok a rokoko, Praha 1972
 • Norberg-Schulz, The Baroque Architecture I., II.,London–New York 1971,1974
 • Kol. aut., Baroko. Architektura – Plastika – Malířství, Praha 1999

Doporučená

 • Blažíček O. J., Preiss P., Hejdová D., Kunst des Barock in Böhmen, Recklinghausen 1977
 • Horyna M., Kučera J., Dientzenhoferové, Praha 1998
 • Horyna M., Jan Blažej Santini-Aichel, Praha 1998
 • Preiss P., Italští umělci v Praze, Panorama, Praha 1986
 • Sypher W., Od renesance k baroku. Praha 1971
 • Lorenz H. a kol. Barock. Geschichte der bildenden Kunst in Österreich IV., München-London-New York 1999
 • Müller W., Von Guarino Guarini bis Balthasar Neumann, Fulda 2002
 • Sumerson, J., The Architecture of the Eighteenth Century, London 2001
 • Hempel E., Baroque Art and Architecture in Central Europe, London 1965
 • Blunt A., Art and Architecture in France 1500-1700, New Haven and London
 • Kalnein W. von, Architecture in France in the Eighteen Century, New Haven and London 1994

Výše uvedené české publikace starší roku 2007 jsou až na výjimky přístupné online v Národní digitální knihovně v databázi Děl nedostupných na trhu.