Umění baroka

Otázky k bakalářské souborné zkoušce z umění baroka

České země

 1. Architektura první třetiny 17. století v Čechách (G. M. Fillippi, architekti valdštejnského okruhu)
 2. Jan Jiří Bendl a české sochařství druhé třetiny 17. století
 3. České sochařství 1680-1710 (M. V. Jäckel, Fr. Preiss, O. Mosto, J. Kohl a významné dobové importy)
 4. Karel Škréta a italské podněty v českém malířství
 5. Hlavní proudy malířství druhé poloviny 17. století v Čechách (L. Wilmann a J. K. Liška, J. J. Heintsch, J. R. Bys, J. J. Steinfels, A. a I. Godynové)
 6. Architektura třetí čtvrtiny 17. století v Čechách (C. Lurago, Fr. Caratti, A. Porta, G. D. Orsi)
 7. Architektura 17. století na Moravě
 8. Malířství a sochařství 17. století na Moravě
 9. Jean-Baptiste Mathey a fenomén římského akademismu (C. Fontana ad.)
 10. Jan Blažej Santini a barokní gotika
 11. Kryštof Dientzenhofer a otázka české radikálně barokní skupiny
 12. Giovanni Battista Alliprandi a vídeňské importy v architektuře kolem roku 1700
 13. František Maxmilián Kaňka a zámecká architektura první poloviny 18. století
 14. Ferdinand Maxmilián Brokoff
 15. Matyáš Bernard Braun
 16. Petr Brandl a vrcholně barokní malba v Čechách
 17. Václav Vavřinec Reiner a fresková malba v první polovině 18. století
 18. Kilián Ignác Dientzenhofer
 19. Architektura druhé poloviny 18. století v Čechách (A. Lurago, J. Wirch, I. J. N. Palliardi, F. Heger, A. Haffenecker ad.)
 20. Architektura 18. století na Moravě
 21. Pražští sochaři raného rokoka (F. I. Weiss, R. J. Prachner, J. A. Quittainer, K. J. Hiernle ad.)
 22. Pražští sochaři závěru baroka (I. F. Platzer, P. Prachner)
 23. Pozdně barokní a rokokové malířství v Čechách (A. Kern, F. X. Palko, J. P. Molitor, F. A. Maulpertsch ad.)
 24. Malířství a sochařství 18. století na Moravě

Evropa

 1. Římská architektura druhé poloviny 16. století (Vignola, G. della Porta, C. Maderno ad.)
 2. Caravaggio a jeho okruh
 3. Boloňská škola Římě (Carracciové, G. Reni, G. Lanfranco ad.)
 4. Nicolas Poussin a římská malba 17. století (A. Sacchi, Domenichino, Pietro da Cortona ad.)
 5. Gian Lorenzo Bernini – sochař
 6. Gian Lorenzo Bernini – architekt a římský barokní akademismus (C. Rainaldi, P. da Cortona, C. Fontana)
 7. Římské sochařství první poloviny 17. století (A. Algardi, F. Duquesnoy, Fr. Mochi)
 8. Římské sochařství druhé poloviny 17. století (M. Caffa, E. Ferrata, A. Raggi)
 9. Římské malířství druhé poloviny 17. století (P. da Cortona ad.)
 10. Francesco Borromini
 11. Guarino Guarini a jeho následovníci v Piemontu (F. Juvarra, B. Vittone)
 12. Francouzská architektura 17. století
 13. Francouzské malířství a sochařství 17. století
 14. Diego Velásquez a španělská malba 17. století
 15. Peter Paul Rubens a vlámská malba 17. století
 16. Rembrandt a holandská malba 17. století
 17. Giovanni Battista Tiepolo a benátská malba 18. století
 18. Rakouská a německá architektura sklonku sedmnáctého a první poloviny 18. století (J. B. Fischer von Erlach, J. L. von Hildebrantd, D. Martinelli, J. E. Fischer von Erlach, B. Neumann ad.)
 19. Berninismus v Záalpí (P. Puget, B. Permoser, A. Schlütter)
 20. Malířství a sochařství druhé třetiny 18. století v německých zemích (bratři Asamové, I. Günther, G. R. Donner)

Literatura

Povinná

 • Dějiny českého výtvarného umění II, Praha 1989 (všechny statě o umění 17. a 18. století)
 • Macek, P. – Biegel, R. – Bachtík, J. (edd.), Barokní architektura v Čechách, Praha 2015
 • Franz H. G., Bauten und Baumeister der Barockzeit in Böhmen, Leipzig 1962
 • Blažíček O. J., Sochařství baroku v Čechách, Praha 1958
 • Blažíček O. J., Umění baroku v Čechách, Praha 1971
 • Neumann J., Český barok, Praha 1974
 • Kol. aut., Sláva barokní Čechie I., II., Praha 2001
 • Biegel, R., Mezi barokem a klasicismem, Praha 2012
 • Krsek I., Kudělka Z., Stehlík M., Válka J., Umění baroka na Moravě a ve Slezsku, Praha 1996
 • Poche E. a kol., Praha národního probuzení, Praha 1980
 • Huyghe R., a kol., Umění renesance a baroku, Praha 1970
 • Foerster H. R., Die Welt des Barock, München-Wien-Basel 1970
 • Hubala E., Die Kunst des 17. Jahrhunderts, Berlin 1970
 • Keller H., Die Kunst des 18. Jahrhunderts, Berlin 1971
 • Wittkower R., Art and Architexture in Italy 1600-1700, Londýn 1965
 • Kitson M., Barok a rokoko, Praha 1972
 • Norberg-Schulz, The Baroque Architecture I., II.,London–New York 1971,1974
 • Kol. aut., Baroko. Architektura – Plastika – Malířství, Praha 1999

Doporučená

 • Blažíček O. J., Preiss P., Hejdová D., Kunst des Barock in Böhmen, Recklinghausen 1977
 • Horyna M., Kučera J., Dientzenhoferové, Praha 1998
 • Horyna M., Jan Blažej Santini-Aichel, Praha 1998
 • Preiss P., Italští umělci v Praze, Panorama, Praha 1986
 • Sypher W., Od renesance k baroku. Praha 1971
 • Lorenz H. a kol. Barock. Geschichte der bildenden Kunst in Österreich IV., München-London-New York 1999
 • Müller W., Von Guarino Guarini bis Balthasar Neumann, Fulda 2002
 • Sumerson, J., The Architecture of the Eighteenth Century, London 2001
 • Hempel E., Baroque Art and Architecture in Central Europe, London 1965
 • Blunt A., Art and Architecture in France 1500-1700, New Haven and London
 • Kalnein W. von, Architecture in France in the Eighteen Century, New Haven and London 1994

Výše uvedené české publikace starší roku 2007 jsou až na výjimky přístupné online v Národní digitální knihovně v databázi Děl nedostupných na trhu.