Petr Šámal

Mgr. Petr Šámal, PhD, dokončil v r. 2006 studia na filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, obor dějiny umění (diplomová práce Výtvarné umělkyně v 19. století v Čechách); na ně navázal doktorským studium na téže fakultě s disertační prací na téma výzdoby pražských obytných staveb v období od druhé poloviny 19. století do první světové války. Zabývá se výtvarným uměním i architekturou 19. a počátku 20. stol., zaměřuje se také na interpretaci malířské a sochařské výzdoby ve veřejném prostoru a na uměleckých památkách v Praze. Kromě toho se věnuje také tvorbě výtvarných umělkyň – malířek a sochařek – v 19. století v Čechách. Jako vědec, kurátor a pedagog působí na UK, v Národní galerii v Praze, v Ústavu dějin umění AV ČR a v Uměleckoprůmyslovém museu. Je editorem a spoluautorem vícedílné knižní edice o domech Prahy a jejich výzdobě.

petr.samal@ff.cuni.cz, Celetná 20, 4. patro, místnost č. 443, tel. 221 619 700

konzultační hodiny: pondělí 14:00 – 15:00