Michaela Ottová


prof. PhDr. Michaela Ottová, Ph.D.

Adresa

Ústav pro dějiny umění
Celetná 20
Místnost č. 416

Zaměřuje se především na středověké a renesanční sochařství v Čechách a severní Evropě. Druhým těžištěm jejího působení je pak památková péče a problematika restaurování sochařských a malířských děl. Jako autorka či spoluautorka stojí za řadou významných výstavních a badatelských projektů středověkého umění, z nichž připomeňme alespoň Bez hranic: Umění v Krušnohoří mezi gotikou a renesancí, Obrazy krásy a spásy: Gotika v jihozápadních Čechách nebo Plzeňská madona. Vedle své činnosti na univerzitě (ÚDU FF UK a ÚDKU KTF UK) působí i jako kurátorka v Severočeské galerii výtvarného umění v Litoměřicích.

PředmětyKompletní publikační činnostZávěrečné práce

Rozvrh

Vyučované předměty

Publikace

    Odrážky:

Závěrečné práce

 
Úvod > Ústav > Vyučující > Interní pedagogové > Michaela Ottová