Marie Klimešová


prof. doc. PhDr. Marie Klimešová, Ph.D.

Adresa

Ústav pro dějiny umění
Celetná 20
Místnost č. 401

Zaměřuje se především na dějiny českého výtvarného umění 40. až 80. let 20. století zasazených do širších místních i časových souvislostí. Jako badatelka i kurátorka v rámci výstavních projektů zpracovala řadu do té doby opomenutých témat a osobností, čímž významným způsobem ovlivnila dnešní pohled na české poválečné umění. Připomenout lze třeba výstavy uspořádané v GHMP a doprovozené obsáhlými publikacemi: Ohniska znovuzrození: české umění 1956–1963Roky ve dnech: České umění 1945–1957 či Věci umění, věci doby: Skupina 42. V tisku je zásadní kniha Tak blízko, tak daleko. 1947–1960. České umění v mezinárodních sociokulturních souvislostech, kde spolu s Hanou Rousovou vyvádí české umění této etapy ze stereotypní představy o jeho izolaci.

Nejdůležitější publikace:

  • KLIMEŠOVÁ, Marie a Miroslav PETŘÍČEK, 2010. Roky ve dnech. Řevnice: Arbor Vitae.
  • KLIMEŠOVÁ, Marie, 2011j. Věci umění, věci doby. Skupina 42. Řevnice: Arbor vitae.
  • KLIMEŠOVÁ, Marie, 2015. Zbyněk Sekal. A věci se zvolna berou před se. Řevnice: Arbor vitae.
  • KLIMEŠOVÁ, Marie, 2018a. Neustálé zoufalství plodí lhostejnost. In: Jiří Kolář. Úšklebek století. Praha: Národní galerie v Praze, s. 35–45.
  • KLIMEŠOVÁ, Marie a Hana ROUSOVÁ, 2022. Tak daleko, tak blízko.1947 – 1960. České umění v mezinárodních sociokulturních souvislostech. Řevnice: Arbor vitae.

 

PředmětyKompletní publikační činnostZávěrečné práce

Rozvrh

Vyučované předměty

Publikace

    Odrážky:

Závěrečné práce

 

 

Úvod > Ústav > Vyučující > Interní pedagogové > Marie Klimešová