Historiografie a metodologie dějin umění

Historiografie a metodologie dějin umění I (zimní semestr)

Předmět přináší základní orientaci v historii uvažování o umění a různých metodách, jakými byla a jsou výtvarná díla zkoumána. Přednáška je věnována vlastní historiografii a jsou v ní zkoumány texty z období od antiky po osvícenství, jež vznikly v době před institucionalizováním dějin umění jako univerzitní discipliny na počátku 19. století. Během semestru se student seznámí s názory na umění a umělecká díla v období antiky, středověku a zejména renesance, kdy se vytváří nejen „moderní“ chápání postavení umělce a jeho individuality, ale také první vývojová klasifikace dějin umění (Vasari). Závěr semestru je věnován přelomovým obdobím osvícenství a romantismu, která svým historizujícícm přístupem zcela proměnila chápání minulosti a uměleckých děl.

Hlavní témata přednášek: Plinius a Pausanius; Ekfrasis; Byzantský spor o obraz; Ut pictura poesis…; Středověká dílenská literatura; Literatura o architektuře v antice a renesanci; renesanční teorie proporcí; Klasicismus a akademismus v Itálii 17. a 18. století; Německý klasicismus 2. poloviny 18. století

Historiografie a metodologie dějin umění II (letní semestr)

Přednáška navazuje na předmět Historiografie a metodologie dějin umění I a je věnována nejvýznamnějším uměleckohistorickým metodám již konstituovaného oboru. Student je podrobně seznámen s vývojem názorů na dějiny umění v 19. a  20. století a důraz je rovněž položen na současný stav dějin umění v jejich širokém kulturním kontextu. Během přednášek jsou postupně představeny hlavní metodologické tendence v západní Evropě, přičemž důraz je položen i na místo českého dějepisu umění v jejich rámci.

Hlavní přednášená témata: Znalectví a formalismus; Kulturně-historické tendence v DU; Ikonologie – Aby Warburg, Erwin Panofsky; Vídeňská škola dějin umění; E. H. Gombrich; České dějiny umění v první polovině 20. století

Vyučující

Prof. PhDr. Lubomír Konečný

Literatura

Povinná

 • Wittlich P., Literatura k dějinám umění. Vývojový přehled, Praha 2008, (2. vyd.)(skripta FFUK)
 • Kroupa J., Metodologie dějin umění I.: Školy dějin umění, Brno 1996 (skripta FFMU)
 • Kroupa J., Metodologie dějin umění 2, Brno 2010
 • Vizuální teorie: Současné anglo-americké myšlení o výtvarných dílech, ed. L. Kesner  ml., Praha 1998
 • Panofsky E., Význam ve výtvarném umění, Praha 2013 (2. vyd.)
 • Panofsky E., Idea: Příspěvek k historii pojmu starší teorie umění, Praha 2014
 • Kol. aut. Kapitoly z českého dějepisu umění, I., II., Praha 1986

Doporučená

 • Encyklopedie antiky, Praha 1973
 • Slovník antické kultury, Praha 1974
 • Gombrich E. H., Umění a iluze, Praha 1985
 • Belting H., Konec dějin umění, Praha 2000
 • Francastel, P., Malířství a společnost, Praha 2003
 • Schapiro M., Dílo a styl, Praha 2006
 • M. Filipová & M. Rampley (eds.), Možnosti vizuálních studií: Obrazy – texty – interpretace, Brno 2007

Výše uvedené české publikace starší roku 2007 jsou až na výjimky přístupné online v Národní digitální knihovně v databázi Děl nedostupných na trhu.

Úvod > Studium > Bakalářské studium > Předměty > Historiografie a metodologie dějin umění