Konference

Aktuální

JINÉ SVĚTY

Studenti doktorského programu Ústavu pro dějiny umění FF UK, jeho ředitel doc. PhDr. Richard Biegel, Ph.D. a ředitel Ústavu dějin umění Akademie věd ČR, doc. PhDr. Tomáš Winter, Ph.D. zvou na interdisciplinární studentskou konferenci, která se uskuteční 10. června 2022 v Husově ulici č. 4 v Praze na Ústavu dějin umění Akademie věd ČR.
Kontakt: konference2022@email.cz
Kde jsou hranice našeho světa a co leží za nimi? Některé překračují objevitelé a dobrodruzi, jiné vědci a umělci, neleží jen v cizích zemích, na dalekých kontinentech a planetách, ale najdeme je i docela blízko, možná tam, kde je jiní nevidí. Časem se tyto hranice mohou posouvat, mizet a objevovat se nové. Co přináší poznání odlišného, vzdáleného nebo skrytého, jak mění náš vlastní svět? Nehledáme mnohdy v jiných světech jen vlastní odraz?
Úvod > Věda a výzkum > Konference