Zuzana Štefková


Mgr. Zuzana Štefková, Ph.D.

Adresa

Ústav pro dějiny umění
Celetná 20
Místnost č. 416

Zabývá se především současným uměním a jeho vazbami na aktuální politické a sociální dění a na genderovou problematiku. Je kurátorkou galerie Artwall, spoluzakladatelkou c2c kruhu kurátorů a kritiků a také členkou iniciativy Mothers Artlovers. Kurátorsky stojí za řadou výstavních projektů v Čechách i zahraničí, mezi něž patří mezinárodní výstava Middle East Europe tematizující izraelsko-palestinský konflikt (Mamuta Gallery, Jeruzalém (2011) a Centrum současného umění DOX, Praha (2012)) či výstava Bez nenávisti HateFree? (Muzeum romské kultury, Brno (2017), Nitranská Galeria, Labor Gallery, Budapešť, Galerie Kronika, Bytom (2018).

Publikovala mimo jiné: The East Side Story of (Gendered) Art: Framing Gender in Czech and Slovak Contemporary Art, ve sborníku Czech Feminisms: Perspectives on Gender in East Central Europe, Bloomington: Indiana University Press (2016), přetištěno ve sborníku Art and Theory of Post-1989 Central and Eastern Europe: A Critical Anthology, MoMA (2018); Naked Babes, Macho Feminists, and Queer Eyes. Curating Gender in Contemporary Czech and Slovak Exhibition Practice, vyšlo v Curating Eastern Europe and Beyond: Art Histories through the Exhibition (2013); Exhibition Intra-Actions: Experiences, Identities, and Texts in the Making. Ruukku Studies in Artistic Research (2018); Takoví normální agnostici? Současné české umění a queer vizualita. vyšlo v Homosexualita v dějinách české kultury. Praha: Academia (2011)

Editorsky připravila publikaci rozhovorů se ženami umělkyněmi a kurátorkami. Svědectví, Ženským hlasem, VŠUP (2012).

PředmětyKompletní publikační činnostZávěrečné práce

Vyučované předměty

Publikace

    Odrážky:

Závěrečné práce

 
Úvod > Ústav > Vyučující > Interní pedagogové > Zuzana Štefková