Přehled dějin evropského umění

Dvousemestrální přednáška podává základní přehled o dějinách evropského umění od pozdní antiky až do současnosti. Na přednášce spolupracují specialisté na jednotlivá období z řad interních pedagogů Ústavu pro dějiny umění FF UK. Po každém semestru absolvuje student písemný test, v němž je prověřena jeho znalost konkrétních uměleckých děl, jejich autorství, datace a slohového zařazení. Přednáška je koncipována jako základní úvod do problematiky evropského umění a představuje první, základní stupeň osvojení znalostí nutných k bakalářské zkoušce.

Přednášené okruhy: Raně křesťanské umění, Byzantské umění, Karolinské umění, Ottonské umění, Románská architektura, Románské sochařství a malířství, Gotické sochařství, Gotické malířství, Italské malířství duecenta a trecenta, Malířství italské renesance, Renesanční sochařství v Itálii, Architektura italské renesance, Manýrismus v Itálii a ve Francii, Umění renesance v Zaalpí, Italská barokní architektura, Evropské barokní sochařství a malířství, Barokní architektura v Rakousku a Německu, Architektura ve Velké Británii v 17. a 18. století, Francouzský klasicismus, Evropská architektura 19. století, Umění evropského klasicismu a romantismu, Evropské umění od realismu po neoimpresionismus, Umění kolem roku 1900, Evropské umění první poloviny 20. století, Evropská architektura po roce 1945, Světové umění 1940-1960, Světové umění po roce 1960.

Vyučující

prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D.
prof. PhDr. Roman Prahl, CSc.
doc. PhDr. Michaela Ottová, Ph.D.
doc. PhDr. Marie Klimešová, Ph.D.
Ing. Petr Macek, Ph.D.
PhDr. Richard Biegel, Ph.D.
Mgr. Kateřina Adamcová, Ph.D.
PhDr. Hana J. Hlaváčková
doc. PhDr. Marie Rakušanová, Ph.D.
Mgr. Zuzana Štefková, Ph.D.

Sylaby k jednotlivým přednáškám

Všechny sylaby jsou ke stažení zde.

Literatura

Povinná

 • Fillitz H. a kol, Das Mittealter I., Berlin 1969
 • Simson, O. a kol Das Mittealter I., Berlin 1972
 • Toman R. a kol, Gotika: Architektura, sochařství, malířství, Praha 2000
 • Huyghe R. a kol., Umění středověku, Praha 1969
 • Bialosticki J. a kol., Spätmittelalter und beginende Neuzeit, Berlin 1972
 • Martindale A., Člověk a renesance, Praha 1971
 • Heydenreich L.H., Lotz W., Architectur in Italy 1400-1600, London 1974
 • Freedberg, Painting in Italy 1500-1600, London 1971
 • Kol. aut., Umění italské renesance, Praha 1996
 • Huyghe R., a kol, Umění renesance a baroku, Praha 1970
 • Hubala E., Die Kunst des 17. Jahrhunderts, Berlin 1970
 • Keller H., Die Kunst des 18. Jahrhunderts, Berlin 1971
 • Wittkower R., Art and Architexture in Italy 1600-1700, Londýn 1965
 • Hempel E., Baroque Art and Architecture in Central Europe, London 1965
 • Kol. aut., Baroko: Architektura, Plastika, Malířství, Praha 1999
 • Mignot, C., Architektur des 19. Jahrhunderts, Köln 1994
 • Eisenman S. F. a kol., Nineteenth Century Art: A Critical History, London 1994
 • Walther I. F. ed., Art of the 20th Century, I., II., Köln a.R. 1998
 • Lucie-Smith E., Art Today, současné světové umění, 1996
 • Gossel P., Lenthauser G., Architecture in the Twentienth Century, Köln a.R. 1991
 • Foster, Hal et al., Umění po roce 1900, Bratislava Praha 2007
 • Walter, I.F. ed., Umění 20. století, I. díl, Bratislava 2004

Doporučená

 • Panofsky E, Suger, opat ze St.-Denis, Význam ve výtvarném umění, Praha 1981
 • Castelfranchi Vegas, L, Die Baukunst im Mittelalter, Solothurn/Düsseldorf 1995
 • Poeschke J., Die Skulptur des Mittelalters in Italien, München 2000
 • Kol. aut., Europas Mitte um 1000, Stuttgart 2000
 • Kol. aut, Lexikon des Mittelalters I-IX, Stuttgart/Weimar 1999
 • Kaufmann G., Die Kunst des 16. Jahrhunederts, Berlin 1970
 • Rüdiger W., Die Welt der Renaissance, München, Wien, Basel, 1970
 • Hart F., History of Italian Renaissance, London 1987
 • Foerster H.R., Die Welt des Barock, München-Wien-Basel 1970
 • Sypher W., Od renesance k baroku. Praha 1971
 • Kitson M., Barok a rokoko, Praha 1972
 • Norberg-Schulz, The Baroque Architecture I., II.,London–New York 1971,1974
 • Lorenz H. a kol. Barock. Geschichte der bildenden Kunst in Österreich IV., München-London-New York 1999
 • Müller W., Von Guarino Guarini bis Balthasar Neumann, Fulda 2002
 • Spiele E., Der Geist der Romantik in der deutschen Kunst 1790-1990
 • Rosenblum R., Janson H. W., 19th-Century Art, New York 1984
 • Chipp H.B., Theories of modern Art, London 1968
 • Hammacher A., The evolution of modern sculpture, London 1969

Výše uvedené české publikace starší roku 2007 jsou až na výjimky přístupné online v Národní digitální knihovně v databázi Děl nedostupných na trhu.

Úvod > Studium > Bakalářské studium > Předměty > Přehled dějin evropského umění