Přijímací zkoušky

Přijímací zkoušky do bakalářského studijního programu

Veškeré informace všeobecného charakteru najdete na https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/uchazec/

1. kolo: talentová zkouška

Jde o psaný test, který se skládá se tří částí:

  • identifikace uměleckých děl (autor, název, námět, datace, stylové zařazení)
  • znalost architektonického názvosloví (nákresy) – vychází zejména z publikace Jaroslava Herouta Staletí kolem nás
  • ikonografie a kompozice uměleckých děl

Vzorový test ke stažení zde.

Pro postup do druhého kola přijímacího řízení je nutné v prvním kole získat alespoň 25 bodů.

2. kolo: ústní pohovor

Uchazeč by měl předložit seznam prostudované literatury. Může se jednat o syntézy, monografie umělců i teoretické texty. Zde je k dispozici seznam základní doporučené literatury – jedná se především o slovníky a základní syntézy. Uchazeč by alespoň s některými z nich měl být seznámen, neznamená to, že by všechny měl přečíst.

Ve druhém kole přijímacího řízení musí uchazeč prokázat základní přehled o památkovém fondu České republiky, zejména města (případně země), odkud uchazeč pochází, znalost nejvýznamnějších českých galerií a muzeí a jejich nejhodnotnějších děl. Dále by měl mít přehled o vývoji českého a evropského umění, měl by znát nejvýznamnější tvůrce a mít základní přehled o nejdůležitější české odborné uměnovědné literatuře. Měl by být schopen na základě svých znalostí srovnat dvě umělecká díla z hlediska jejich výtvarného charakteru apod.

stručná vizitka

https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/bakalarske-obory/dejiny-umeni/

Přijímací zkoušky do magisterského studijního programu

 

Přijímací řízení je jednokolové a probíhá ústně. Předmětem přijímací zkoušky jsou dějiny českého umění, dějiny evropského umění a metodologie v rozsahu státní bakalářské zkoušky na ÚDU FF UK. Uchazeč by také měl nastínit svou představu diplomové práce.

stručná vizitka

https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/navazujici-magisterske-obory/dejiny-umeni_nmgr/

Přijímací zkoušky do doktorského studijního programu

 

Přijímací řízení je jednokolové a probíhá ústně. Jeho předmětem je předložení projektu disertační práce a zkouška z dějin umění na úrovni státních závěrečných magisterských zkoušek na ÚDU FF UK.

Úvod > Uchazeč > Přijímací zkoušky