Historie Ústavu

Tato stránka se věnuje historii Ústavu pro dějiny umění na FF UK v Praze. Tedy nikoliv historii oboru dějin umění v Čechách, ale pouze jednoho, byť významného, oborového univerzitního pracoviště.

Kontinuální výklad pokrývá období od poloviny 19. století, kdy se dějiny umění začaly na pražské univerzitě formovat jako obor, do současnosti, a to v osmi na sebe navazujících oddílech:

ETAPY

Jestli se chcete dozvědět více o jednotlivých osobnostech, které spojily svůj profesní život s Ústavem pro dějiny umění, můžete si vybrat z jejich stručných medailonů:

OSOBNOSTI 

Úvod > Ústav > Historie Ústavu