Slovensko 2022

Duben 2022 nám přinesl další ústavní exkurzi, tentokrát s důrazem na Velkomoravská města a horní města na Slovensku.

Po odjezdu z Prahy jsme dorazili do Mikulčic, kde jsme obdivovali rezidua Velkomoravské architketury. Odtud jsme přešli most přes řeku Moravu do Kopčan s kostelem sv. Markéty Antiochijské. Následovalo poznávání města Nitry – Vysoké školy zemědělské od Vladimíra Dědečka, nitranského hradu a kostela sv. Michaela archanděla. Následujícího dne jsme navštívili letní sídlo TGM, zámek Topolčianky, ve kterém jsme byli rovněž ubytováni. Následovala cesta po několika městech, konkrétně po Kostolanech pod Tribečom, Hronském Beňadiku a Kremnici. Třetí den jsme jeli do horních měst, Banské Štiavnice a Bystrice se závěrem v horském Vlkolínci s jeho unikátním souborem lidové architektury. Následovala návštěva Rožumberoku, sv. Martina a Žiliny se důrazem na osobnosti slovenské moderny. Poslední den jsme se vydali po stopách architektů Jiřího Krohy v Nové Dubnici, Jaromíra Krejcara a Bohuslava Fuchse v Trenčianských Teplicích. Posledním navštíveným městem byly Piešťany a jejich dominant jako je kulturní dům od Ferdinanda Milučkého či kolonádový most Emila Belluše. Cestou zpátky nás sice zdržely, nicméně mile překvapily slavnosti při příležitosti otvírání vinohhradu nedaleko Bučovic.

 

Úvod > Slovensko 2022