Umění 19. století

Vyučující

prof. PhDr. Roman Prahl, CSc.
PhDr. Richard Biegel, Ph.D.
Doc. PhDr. Marie Rakušanová, Ph.D.

Otázky k souborné bakalářské zkoušce z umění 19. století

České země

1. Česká architektura 1. poloviny 19. století
2. Sochařství pražského novoklasicismu
3. Česká krajinomalba 19. století
4. Rodina Mánesů
5. České sochařství 1. poloviny 19. století
6. Romantismus a realismus v českém malířství 19. století
7. České malířství 3/3 19. století
8. Česká architektura 2. poloviny 19. století
9. Národní divadlo a jeho výzdoba
10. J. V. Myslbek a sochařství 2/2 19. století
11. Generace devadesátých let – SVU Mánes

 Evropa

1. G. B. Piranesi, „Goût grec“ a počátky novoklasicismu v Evropě
2. Francouzská revoluční architektura a její evropské ohlasy
3. Novoklasicismus v evropském umění kolem roku 1800
4. J.L. David
5. F. Goya
6. Canova a evropské sochařství počátku 19. století
7. Turner, Constable a anglická romantická krajinomalba
8. G. D. Friedrich a německý romantismus
9. E. Delacroix a francouzský romantismus
10. Courbet a francouzský realismus
11. Barbizonská škola
12. F. Gilly, C. F. Schinkel, L. von Klenze a německá architektura 1/2 19. století
13. Gotický revival v evropské architektuře
14. Industriální architektura 19. století v Anglii, Francii a Německu
15. G. Semper a středoevropská architektura 2. poloviny 19. století
16. Přestavba evropských měst ve 2/2 19. století (Paříž, Vídeň, Berlín)
17. Hlavní tendence a postavy evropské architektury 2. poloviny 19. století
18. E. Manet
19. Impresionismus
20. Postimpresionismus a symbolismus
21. Paul Cézanne
22. Vincent van Gogh
23. W. Morris a hnutí Arts and Crafts

Literatura

Povinná

 • Poche E. a kol., Praha národního probuzení, Praha 1980
 • Petrasová T. – Lorenzová H. (ed.), Dějiny českého výtvarného umění III/1,III/2, Praha 2001
 • Mignot C., Architektur des 19. Jahrhunderts, Köln 1994
 • Rosenblum R. – Janson H. W., 19th-Century Art, New York 1984
 • Volavka V., České malířství a sochařství 19. století, Praha 1968

Doporučená

 • Blažíčková-Horová N.(ed.), České malířství 19. století, katalog stálé expozice Sbírky umění 19. století, Praha 1998
 • Janson H. W., Ninetheenth-Century Sculpture, London 1985
 • Prahl R. (ed.), Prag 1780-1830 – Kunst und Kultur zwischen den Epochen und Völkern, Praha 2000
 • Seibt F. a kol., Böhmen im 19. Jahrhundert. Vom Klassizismus zur Moderne, Frankfurt a.M. 1995
 • Vybíral J., Česká architektura na prahu moderní doby, Praha 2002
 • Zatloukal P., Příběhy z dlouhého století. Architektura let 1750-1918 na Moravě a ve Slezsku, Olomouc 2002

Výše uvedené české publikace starší roku 2007 jsou až na výjimky přístupné online v Národní digitální knihovně v databázi Děl nedostupných na trhu.

Úvod > Studium > Bakalářské studium > Předměty > Umění 19. století