Umění 19. století

Otázky k souborné bakalářské zkoušce z umění 19. století

České země

 1. Školy a spolky umělců v Praze 19. století
 2. Sochařství novoklasicismu
 3. Anglické parky konce 18. a počátku 19. století a jejich architektonická výbava
 4. Architektura v českých zemích 1780–1850 (státní klasicismus, novoklasicismus, romantický historismus)
 5. Krajinomalba a grafická veduta 19. století
 6. Josef Mánes a rodina Mánesů
 7. Romantismus a realismus v malířství 19. století
 8. Česká malba historií
 9. Krajinářské školy Maxe Haushofera a Julia Mařáka
 10. Malíři Karel Purkyně, Soběslav Pinkas, Viktor Barvitius a Jaroslav Čermák
 11. Novogotická architektura 2. poloviny 19. století (Josef Kranner, Josef Mocker, Kamil Hilbert ad.)
 12. Novorenesanční architektura druhé půle 19. století (Ignác Ullmann, Antonín Barvitius, Josef Zítek, Josef Schulz)
 13. Národní divadlo a jeho výzdoba
 14. Historizující architektura brněnského „ringu“ a její tvůrci
 15. Sochařství kolem poloviny 19. století
 16. Sochařství druhé poloviny 19. století
 17. Josef Václav Myslbek
 18. Vývoj pomníku od poloviny 19. století
 19. Generace sedmdesátých let I. Malířství (Aleš, Ženíšek, Tulka)
 20. Generace sedmdesátých let II. Malířství (Pirner, Schwaiger, Schikaneder, Chittussi)
 21. Generace devadesátých let, SVU Mánes, Alfons Mucha a Luděk Marold
 22. Architektura závěru 19. století (česká renesance, neobaroko, eklektický historismus)

 Evropa

 1. Giovanni Battista Piranesi, „Goût grec“ a počátky novoklasicistní architektury v Itálii a Francii
 2. Francouzská revoluční architektura (C. N. Ledoux, E. L. Boullée, J. L. N. Durand)
 3. Jacques-Louis David
 4. Francisco Goya
 5. Canova a evropské sochařství počátku 19. století
 6. William Turner, John Constable a anglická romantická krajinomalba
 7. Caspar David Friedrich a německý romantismus
 8. Eugène Delacroix a francouzský romantismus
 9. Gustave Courbet a francouzský realismus
 10. Barbizonská škola
 11. Německá architektura 1. poloviny 19. století (F. Gilly, C. F. Schinkel, L. von Klenze)
 12. Gotický revival v evropské architektuře (A. W. Pugin, J. Ruskin, E. Viollet-le-Duc ad.)
 13. Industriální architektura 19. století v Anglii, Francii a Německu
 14. Gottfried Semper (architekt a teoretik) a architektura historismu druhé poloviny 19. století na příkladu vídeňské Ringstrasse
 15. Přestavba evropských měst ve 2. polovině 19. století (Paříž, Vídeň, Berlín)
 16. Édouard Manet
 17. Impresionismus
 18. Postimpresionismus a symbolismus
 19. Paul Cézanne
 20. Vincent van Gogh
 21. Malíři prerafaelité
 22. William Morris a hnutí Arts and Crafts

Literatura

Povinná

 • Poche E. a kol., Praha národního probuzení, Praha 1980
 • Petrasová T. – Lorenzová H. (ed.), Dějiny českého výtvarného umění III/1,III/2, Praha 2001
 • Mignot C., Architektur des 19. Jahrhunderts, Köln 1994
 • Rosenblum R. – Janson H. W., 19th-Century Art, New York 1984
 • Volavka V., České malířství a sochařství 19. století, Praha 1968

Doporučená

 • Blažíčková-Horová N.(ed.), České malířství 19. století, katalog stálé expozice Sbírky umění 19. století, Praha 1998
 • Janson H. W., Ninetheenth-Century Sculpture, London 1985
 • Prahl R. (ed.), Prag 1780-1830 – Kunst und Kultur zwischen den Epochen und Völkern, Praha 2000
 • Seibt F. a kol., Böhmen im 19. Jahrhundert. Vom Klassizismus zur Moderne, Frankfurt a.M. 1995
 • Vybíral J., Česká architektura na prahu moderní doby, Praha 2002
 • Zatloukal P., Příběhy z dlouhého století. Architektura let 1750-1918 na Moravě a ve Slezsku, Olomouc 2002

Výše uvedené české publikace starší roku 2007 jsou až na výjimky přístupné online v Národní digitální knihovně v databázi Děl nedostupných na trhu.

Úvod > Studium > Bakalářské studium > Předměty > Umění 19. století