Etapy

Jednotlivé dějinné etapy se věnují historii Ústavu pro dějiny umění na FF UK v Praze a nepokoušejí se tak postihnout celou historii oboru dějin umění v Čechách, ale pouze jednoho významného pracoviště.

Začneme v polovině 19. století, kdy se dějiny umění začaly na pražské univerzitě formovat jako obor, a v osmi etapách dojdeme až do současnosti.

1850–1894

1894–1919

1919–1939

1939–1945

1945–1950

1950–1969

1970–1989

1989–2018