Studentské stáže

Předmět „Studentská stáž“ je určen zejména pro studenty magisterského studia a pokročilých ročníků studia bakalářského a je hodnocen pěti kredity. Frekventant může absolvovat odbornou dobrovolnou (neplacenou) na pracovištích s nimiž má náš ústav sjednanou smlouvu o odborných stážích. Během semestru odpracuje na vybraném pracovišti a oddělení 40 hodin.

Smluvně je možné absolvovat stáž v následujících institucích:

Zároveň je po dohodě ústavním garantem, paní profesorkou Michaelou Ottovou, možné absolvovat kurz i v jiné odborné instituci, kde bude jasně definována uměleckohistorická činnost studenta.

Úvod > Studium > Studentské stáže