Richard Biegel


doc. PhDr. Richard Biegel, Ph.D.

Funkce
  • zástupce ředitele (zástupce vedoucího) - Ústav pro dějiny umění
Adresa

Ústav pro dějiny umění
Celetná 20
Místnost č. 414

 Zabývá se zejména dějinami architektury od renesance po 20. století. Velkou míru pozornosti ale věnuje i současnému dění v architektuře, urbanismu a památkové péči. Aktivně se angažuje ve věci ochrany architektonického dědictví (od roku 1996 působí v Klubu Za starou Prahu) a publikuje i práce na tato témata. Jeho studie, např. monografie Mezi barokem a klasicismem či stati v obsáhlé syntéze Barokní architektura v Čechách, charakterizuje snaha o porozumění jednotlivým architektonickým fenoménům v širších domácích i evropských souvislostech.

PředmětyKompletní publikační činnostZávěrečné práce

Rozvrh

Vyučované předměty

Publikace

    Odrážky:

Závěrečné práce