Umění 20. století

Otázky k souborné bakalářské zkoušce z umění 20. století

České země

 1. Jan Preisler a symbolismus v českém umění
 2. Mařákova škola
 3. Jan Kotěra a česká architektura počátku 20. století
 4. Sochařství na přelomu 19. a 20. století (F. Bílek, J. Mařatka, L. Šaloun, B. Kafka, S. Sucharda, Q. Kocian, J. Štursa)
 5. Moderní revue – Karel Hlaváček
 6. Skupina Osma
 7. Kubismus a výtvarné tendence v Čechách před první světovou válkou
 8. Kubismus a rondokubismus v české architektuře
 9. František Kupka
 10. Umělecké skupiny a tendence mezi dvěma válkami
 11. Devětsil a výtvarné umění (včetně architektury)
 12. Neoklasicismus a sociální tendence 20.–30. let (malba, socha)
 13. Architektura v Čechách mezi dvěma světovými válkami – tendence, směry, hlavní osobnosti
 14. Meziválečná architektura na Moravě
 15. Artificialismus a surrealismus v českém umění
 16. České umění a druhá světová válka, skupiny a osobnosti (7 v říjnu, Skupina 42, Ra)
 17. Česká architektura ve 40. a 50. letech (poválečná situace, sorela, EXPO 58))
 18. České umění 1945–1960 (Teigův poslední okruh, V. Boudník, J. Kolář, skupiny, problematika abstrakce)
 19. České umění v 60. letech (informel, nová figurace, neokonstruktivismus, akční umění)
 20. Česká architektura 1958–1970 (tendence a hlavní osobnosti)
 21. Umění v období normalizace, 70. a 80. léta (události, osobnosti)
 22. Postmoderna v české architektuře 70.-90. let
 23. Tendence českého umění po roce 1990
 24. Tendence a hlavní osobnosti české architektury po roce 1990

Evropa a svět

 1. August Rodin a francouzské sochařství přelomu 19. a 20. století
 2. Art Nouveau / Jugendstil / Secese (v malbě a sochařství)
 3. Architektura na přelomu 19. a 20. století (Horta, Guimard, Perret, Behrens, Mackintosh, Wagner, Hoffmann, Loos)
 4. Expresionismus v evropském umění a architektuře
 5. Fauvismus
 6. Kubismus
 7. Futurismus
 8. Počátky abstraktního malířství (Kandinskij, Malevič, Kupka, Mondrian)
 9. Dada a surrealismus
 10. Sovětská avantgarda a konstruktivismus
 11. Evropské sochařství první poloviny 20. století (Maillol, Brâncuşi, Giacometti)
 12. Marcel Duchamp
 13. Neoklasicismus a art deco
 14. Henry Moore a evropské sochařství druhé poloviny 20. století
 15. Bauhaus (Gropius, Albers, Moholy-Nagy, Schlemmer, Klee, Kandinskij)
 16. Meziválečná evropská a světová architektura (Le Corbusier, L. Mies van der Rohe, F. L. Wright ad.)
 17. Umělecké směry po druhé světové válce (informel, tachismus, art brut, americký abstraktní expresionismus a jeho zdroje)
 18. Pop art v USA a Evropě (Independent Group, britský pop art, Nový realismus, Warholova Factory)
 19. Minimal art, Op art, kinetické umění
 20. Konceptuální umění / Tělo, akce, prostor (Arte povera, Fluxus, performance, body art, land art)
 21. Evropská a světová architektura ve 40. – 60. letech 20. století (Le Corbusier, L. Mies van der Rohe, L. Kahn, James Stirling a brutalismus)
 22. Robert Venturi a postmoderní architektura v Americe a v Evropě
 23. Postmoderna (transavantgarda, neoexpresionismus, apropriace, instalace, nová média)
 24. Tendence evropské a světové architektury po roce 1990
 25. Kritické umění (feminismus a queer umění, kulturní války, aktivismus, sociální tématika v současném umění, institucionální kritika, postkoloniální kritika)
 26. Tendence současného světového umění (postprodukce, vztahová estetika, participativní umění, postinternetové umění, globalizace)

Literatura

Povinná

 • kol. aut. Dějiny českého výtvarného umění 1890-1938, IV/1, IV/2, Praha 1988
 • Ševčík J., Morganová P. Dušková D., České umění 1938-1989: programy, kritické texty, dokumenty, Praha 2001
 • Švácha R. Od moderny k funkcionalismu, Praha 1985
 • Wittlich P., Česká secese, Praha 1982, 1985
 • Frampton K., Moderní architektura: Kritické dějiny, Praha 2004
 • Lamač M., Osma a Skupina výtvarných umělců,I.,II., Praha 1988, 1992
 • Foster H.,Kraussová R., Bois Y.-A., Buchloh B. H. D., Umění po roce 1900, Praha 2007
 • Walther I.F. ed., Art of the 20th Century, I., II., Köln a.R. 1998

Doporučená

 • Lucie-Smith E., Art Today, současné světové umění, 1996
 • Chipp H. B., Theories of modern Art, London 1968
 • Gossel P., Lenthauser G., Architecture in the Twentienth Century, Köln a.R. 1991
 • Hammacher A., The evolution of modern sculpture, London 1969
 • Švácha R., Česká architektura a její přísnost, Praha 2004
 • Wittlich P., Sochařství české secese, Praha 2000
 • Švestka J., Vlček T. (eds.), Český kubismus, Praha 2006
 • Srp K., Toyen, Praha 2000
 • Urban O. M., V barvách chorobných, Idea dekadence a umění v českých zemích 1880-1914, Praha 2006
 • Rakušanová M. (ed.), Křičte ústa! Předpoklady expresionismu, Praha 2007

Výše uvedené české publikace starší roku 2007 jsou až na výjimky přístupné online v Národní digitální knihovně v databázi Děl nedostupných na trhu.

Úvod > Studium > Bakalářské studium > Předměty > Umění 20. století