Umění 20. století

Vyučující

doc. PhDr. Marie Klimešová, Ph.D.
doc. PhDr. Marie Rakušanová, Ph.D.
PhDr. Richard Biegel, Ph.D.

Otázky k souborné bakalářské zkoušce z umění 20. století

České země

1. Umění v Čechách na přelomu 19. a 20. století
2. Jan Preisler a symbolismus v českém umění
3. Jan Kotěra a počátky moderní architektury v Čechách
4. Ohlasy Augusta Rodina a Edvarda Muncha v českém umění
5. František Bílek, Jan Štursa a sochařství na přelomu 19. a 20. století
6. Moderní revue – Karel Hlaváček
7. Kubismus a výtvarné tendence v Čechách před první světovou válkou (Bohumil Kubišta, Otto Gutfreund, Emil Filla)
8. Kubismus v české architektuře
9. František Kupka
10. Umělecké skupiny a tendence mezi dvěma válkami
11. Devětsil a výtvarné umění (včetně architektury)
12. Neoklasicismus a sociální tendence 20. let, Jan Zrzavý
13. O. Gutfreund a české sochařství 20.-30. let
14. Česká architektura mezi dvěma světovými válkami – tendence, směry, hlavní osobnosti
15. Josef Gočár a Pavel Janák
16. Jiří Kroha, Bohuslav Fuchs a meziválečná architektura na Moravě
17. Karel Teige
18. Artificialismus a surrealismus v českém umění
19. České umění a druhá světová válka, skupiny a osobnosti (7 v říjnu, Skupina 42, Ra)
20. České umění 1945-1960
21. Jiří Kolář
22. České umění v 60. letech
23. Umění v období normalizace (70. a 80. léta)
24. Česká architektura 1945-1989
25. Tendence českého umění po roce 1990
26. Tendence a hlavní osobnosti české architektury po roce 1990

Evropa a svět

1. A. Rodin a francouzské sochařství přelomu 19. a 20. století
2. Art Nouveau / Jugendstil  / Secese (v malbě a sochařství)
3. Hlavní směry a osobnosti evropské architektury přelomu 19. a 20. století (Victor Horta, Hector Guimard, Auguste Perret, Peter Behrens, Charles Rennie Mackintosh, Otto Wagner, Josef Hoffmann, Adolf Loos)
4. Expresionismus v evropském umění a architektuře
5. Henri Matisse a fauvismus
6. Kubismus
7. Pablo Picasso
8. Futurismus
9. Dada a surrealismus
10. Počátky abstraktního malířství
11. Paul Klee a Vasilij Kandinskij
12. Constantin Brâncuşi, Alberto Giacometti a evropské sochařství první poloviny 20. století
13. Marcel Duchamp
14. Neoklasicismus a art deco
15. Henry Moore
16. Sovětská avantgarda
17. Evropská architektura 20. a 30. let 20. století
18. W. Gropius a Bauhaus
19. Le Corbusier a jeho spolupracovníci (Charlotte Perriand, Iannis Xenakis)
20. Ludwig Mies van der Rohe
21. L. Sullivan a F. L. Wright
22. L. Kahn
23. Umělecké směry v Evropě po druhé světové válce
24. Americký abstraktní expresionismus a jeho zdroje, Black Mountain College
25. Geneze a rozkvět pop artu v USA a Evropě (Independent Group, britský pop art, Nový realismus, Warholova Factory a situace v USA)
26. Minimal art, Op art, kinetické umění
27. Arte povera
28. Konceptuální umění
29. Evropská a světová architektura ve 40.- 60. letech 20. století
30. Robert Venturi a postmoderní architektura v Americe a v Evropě
31. Tendence evropské a světové architektury po roce 1990
32. Tendence současného evropského a světového umění

Literatura

Povinná

 • kol. aut. Dějiny českého výtvarného umění 1890-1938, IV/1, IV/2, Praha 1988
 • Ševčík J., Morganová P. Dušková D., České umění 1938-1989: programy, kritické texty, dokumenty, Praha 2001
 • Švácha R. Od moderny k funkcionalismu, Praha 1985
 • Wittlich P., Česká secese, Praha 1982, 1985
 • Frampton K., Moderní architektura: Kritické dějiny, Praha 2004
 • Lamač M., Osma a Skupina výtvarných umělců,I.,II., Praha 1988, 1992
 • Foster H.,Kraussová R., Bois Y.-A., Buchloh B. H. D., Umění po roce 1900, Praha 2007
 • Walther I.F. ed., Art of the 20th Century, I., II., Köln a.R. 1998

Doporučená

 • Lucie-Smith E., Art Today, současné světové umění, 1996
 • Chipp H. B., Theories of modern Art, London 1968
 • Gossel P., Lenthauser G., Architecture in the Twentienth Century, Köln a.R. 1991
 • Hammacher A., The evolution of modern sculpture, London 1969
 • Švácha R., Česká architektura a její přísnost, Praha 2004
 • Wittlich P., Sochařství české secese, Praha 2000
 • Švestka J., Vlček T. (eds.), Český kubismus, Praha 2006
 • Srp K., Toyen, Praha 2000
 • Urban O. M., V barvách chorobných, Idea dekadence a umění v českých zemích 1880-1914, Praha 2006
 • Rakušanová M. (ed.), Křičte ústa! Předpoklady expresionismu, Praha 2007

Výše uvedené české publikace starší roku 2007 jsou až na výjimky přístupné online v Národní digitální knihovně v databázi Děl nedostupných na trhu.

Úvod > Studium > Bakalářské studium > Předměty > Umění 20. století