Exkurze

Součástí každého stupně studia (bakalářského, magisterského i doktorského) je několik ústavních exkurzí. Většinou se každoročně střídá exkurze domácí s tou zahraniční.  Na této stránce budeme postupně budovat archiv již proběhlých exkurzí, a to fotografický.

Úvod > Exkurze