Jedinečná příležitost účastnit se náhradní exkurze s KPVHAS!

Katedře pomocných věd historických a archivního studia zůstala volná ubytovací kapacita v první části jejich exkurze do Horní Falce a Frank a všechny případné zájemce velice srdečně zve, aby se na první část exkurze k nim připojili (až do vyčerpání volné kapacity, hlaste se co nejdříve!). Přihlášky posílejte na sekretariát katedry: nikola.bulkova@ff.cuni.cz, v ní uveďte svou adresu, datum narození, číslo OP (nebo pasu), studentské IČ z ISIC karty a hlavně e-mailovou adresu.

Nabízená první část exkurze trvá od pondělí 13. 5. do středy 15. 5. 2024, doprava tam je společným autobusem, ubytování je v B&Bhotels Nürnberg-West (2 noci), zpět do Čech ale pak musíte individuálně a za své peníze z Erlangen nebo z Norimberku.

Cena, kterou KPVHAS za účast od vás bude chtít, činí pouze 80 € (úhrada ubytování), vy byste si měli hradit výše zmíněnou cestu zpět do Čech, samozřejmě stravu a poté i vstupné do muzeí a dalších památkových objektů dle výběru (s možností využití skupinových slev).

Program:

Pondělí 13. 5.

Amberg Staatsarchiv; prohlídka historického centra (bazilika sv. Martina, radnice, historické mosty přes řeku Vils, městská zbrojnice, městské brány, jezuitský kostel sv. Jiří)

Lauf a.d.Pegnitz Wenzelschloss s erbovní síní ze 14. století: nejvýznamnější bohemikální heraldická památka z doby Karla IV.)

Altdorf prohlídka staré části městečka, sídla bývalé „norimberské městské“ univerzity

Nürnberg areál Reichsparteitagsgelände – místo nacistických říšských srazů navržené Albertem Speerem (Luitpoldarena, Zeppelinfeld)

Úterý 14. 5.

Nürnberg Stadtarchiv, Stadtbibliothek (historické fondy); procházka historickým centrem v hradbách: hlavní farní kostely St. Lorenz, St. Sebald a Frauenkirche, radnice, Schöner Brunnen, špitál sv. Ducha, Katův most, Fembo-Haus, dům Albrechta Dürera; návštěva císařského hradu (Kaiserburg) nebo Germanisches Nationalmuseum

Středa 15. 5.

Schwabach, Jüdisches Museum für Franken s unikátním pozdněbarokním „stánkem“ pro svátek sukkot, kostel sv. Jana a Martina s hl. oltářem od Michaela Wolgemuta

Nürnberg, Memorium Nürnberger Prozesse – justiční palác, kde se konal v l. 1945-46 Norimberský proces

Erlangen Universitätsarchiv, oddělení rukopisů Univerzitní knihovny s matrikami altdorfské univerzity; krátká prohlídka centra města, založeného hugenotskými exulanty (hugenotský kostel, hugenotská kašna, zámek hohenzollernských markrabat, zámecký park)

 

Úvod > Nástěnka > Jedinečná příležitost účastnit se náhradní exkurze s KPVHAS!